15 dôvodov pre Banskú Bystricu

V minulom článku Banská Bystrica – Praktické info ste sa dozvedeli stručnú históriu mesta a všetky potrebné informácie o staniciach, mestskej hromadnej doprave, ubytovacích zariadeniach, reštauráciách a informačnom centre. V dnešnom článku vám predstavím 15 dôvodov, pre ktoré by ste mali navštíviť Banskú Bystricu.

Atraktivity mesta sa sústreďujú v areáli mestského hradu, na Námestí SNP a v ich okolí. Uvedené atraktivity nie sú rebríčkom od najlepšej po najhoršiu, sú zoznamom toho najzaujímavejšieho, čo podľa autora mesto ponúka.

Mestský hrad

Areál mestského hradu (vstup voľný) sa nachádza v severovýchodnom cípe Námestia SNP (220 m/3 min. pešo severovýchodne). Mestský hrad s kostolom uprostred je charakteristickým prvkom banských miest s nemeckými obyvateľmi. Mnohí si to neuvedomujú, ale súbor budov bol kedysi súčasťou opevneného hradu. Pôvodné kamenné opevnenie si ešte i dnes môžete všimnúť na dlažbe. Podobné opevnené kostoly nájdete napr. aj v slovenskej Banskej Štiavnici alebo rumunskej obci Prejmer.

1. Barbakán

Barbakán (vstup voľný) alebo tiež opevnený vstup s vežou je asi najznámejším prvkom mestského hraduBanskej Bystrice. Práve tadiaľto sa v stredoveku vchádzalo po padacom moste ponad umelo vytvorenú vodnú priekopu do areálu hradu. Vo veži sa nachádzajú 3 zvony. Ten najťažší váži takmer jednu tonu.

2. Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Kostol Nanebovzatia Panny Márie (vstup voľný počas bohoslužieb) patrí medzi najstaršie stavby mesta. Pochádza už z 13. stor. Kostol s románskymi základmi goticky prestavali. Chýry o zručnom rezbárovi Majstrovi Pavlovi z Levoče sa dostali až do Banskej Bystrice. Severnú kaplnku kostola, kaplnku sv. Barbory, zdobí neskorogotický oltár sv. Barbory práve z jeho dielne. 

Pred kostolom sa nachádza bronzové súsošie dvoch mužov. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že sú to Konštantín a Metod. V skutočnosti je to katolícky biskup a prvý predseda Matice slovenskej Štefan Moyzes a evanjelický farár a podpredseda Maticej slovenskej Karol Kuzmány.

3. Matejov dom

Matejov dom (2,50 eur/os.) je akýmsi stredovekým mrakodrapom a zároveň najstaršou svetskou pamiatkou v mestskom hrade. Vysoký úzky dom má až 5 poschodí. V minulosti slúžil kráľovským úradníkom. Názov Matejov má aj vďaka erbu kráľa Mateja Korvína a jeho manželky kráľovnej Beatrix Aragónskej na fasáde budovy. Erb pochádza z roku 1479.

V dome sa nachádzajú expozícia Stredoslovenského múzea. Môžete sa tak oboznámiť so vznikom mesta, cechmi a remeslami, chladnými zbraňami, gotickým sakrálnym umením a osobnosťami mesta. V rámci jedného predmetu počas štúdia na univerzite sme navštívili tunajšiu historickú a archeologickú expozíciu. Matejov dom je momentálne z technických príčin zatvorený. Expozíciu by mali otvoriť v júli tohto roku (2019).  

4. Stará radnica – Pretórium

Stará radnica – Pretórium (2 eur/os.) slúžila mestskej správe vrátane pracovne richtára a mestského notára. V jej pivnici bola mučiareň a väzenie. Neskôr sa radnica presunula do domu na námestí SNP v južnej časti zástavby. Stredoslovenská galéria využíva priestory Pretória na usporadúvanie prechodných výstav súčasného umenia domácich a zahraničných autorov. 

Námestie Slovenského národného povstania

Banská Bystrica má jedno z najkrajších stredovekých námestí na Slovensku, obklopené renesančnými domami bohatých nemeckých mešťanov a do výšky sa týčiacimi barokovými vežami s cibuľovitými kupolami. Mesto milujem cez leto, keď sa zaplní terasami. Len tak si sadnúť na jednu z nich, vychutnávať si šálku kávy a výhľad na stredovekú zástavbu.

5. Hodinová veža

Hodinová veža (2 eur/os.) bola postavená v polovici 16. stor. pri vážnici ako súčasť mestského trhu. Okrem toho, že na nej boli umiestnené hodiny, plnila tiež strážnu funkciu, napr. v prípade požiaru alebo ohrozenia nepriateľom. V jej prízemí sa podobne ako v starej radnici nachádzala mučiareň a väznica. Z veže sa pri slávnostných príležitostiach ozýval tiež mestský trubač.

„Zaujímavosťou je, že veža sa vychyľuje od svojej osi o 68 cm. Je to spôsobené tým, že po jej ľavej strane kedysi stála budova mäsiarstva, ktorú v 60. rokoch 20. stor. zbúrali. Nechtiac tak narušili statiku veže.“

Veža má výšku 34 m a ochodza sa nachádza vo výške 20 m. Počas letnej turistickej sezóny môžete vystúpiť po 101 schodoch na ochodzu veže a kochať sa výhľadom na mesto a jeho okolie. Vstup do veže zabezpečuje informačné centrum. Ďalšie „šikmé veže“ na Slovensku nájdete napr. v PopradeSpišskej Sobote a vo Vrbovom pri Piešťanoch.

6. Mariánsky stĺp a kamenná fontána

Mariánsky stĺp pred Hodinovou vežou vztýčili v barokovom štýle v roku 1719 na znamenie vďačnosti Panne Márii po skončení moru. Západne od mariánskeho stĺpa sa nachádza kamenná fontána. Tá v minulosti slúžila ako napájadlo pre kone a dobytok v období trhov. Skutočný zážitok ponúka v letných mesiacoch vďaka svojim zvukovým a svetelným efektom.

7. Thurzov dom

Thurzov dom sa nachádza v južnej časti zástavby západne od novej radnice. Vďaka renesančnej sgrafitovej výzdobe je asi najnápadnejším domom na námestí. Od roku 1495 bol sídlom thurzovsko-fuggerovskej spoločnosti, ktorá obchodovala s meďou. Na prízemí domu vľavo sa nachádza tzv. „Zelená sieň“ so vzácnou nástennou maľbou z 15. stor. Svetské motívy sa na stenách striedajú s tými biblickými.

V dome dnes sídli Stredoslovenské múzeum. Múzeum tvorí stála expozícia, Zelená sieň a prechodné výstavy. Stála spoločenskovedná expozícia „História stredného Slovenska“ je momentálne zatvorená z dôvodu rekonštrukcie. Na každú výstavu (1,50 eur/os.) a do Zelenej siene (1 eur/os.) sa vstupné kupuje samostatne. Preto musíte už pri pokladni povedať, čo máte záujem vidieť. Výstavy (obzvlášť na poschodí) nie sú od seba nijako oddelené. 

Ostatné pamiatky v okolí Námestia SNP

Takmer všetky ostatné pamiatky (až na Tihányiovský kaštieľ a kalváriu) sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti Námestia SNP.

8. Bethlenov dom

Bethlenov dom sa nachádza na Dolnej ulici (150 m/2 min. pešo juhozápadne od Námestia SNP; 2 eur/os.). Údajne v tomto dome v roku 1620 uhorský snem zvolil sedmohradské knieža a vodcu protihabsburského povstania Gabriela Bethlena za uhorského kráľa. Bethlenov dom je sídlom Stredoslovenskej galérie a v jeho priestoroch sa konajú prechodné výstavy.

9. Vila Dominika Skuteckého

Vila Dominika Skuteckého sa nachádza na Hornej ulici (750 m/9 min. pešo severovýchodne od Námestia SNP; 2 eur/os.). Vila bola postavená v štýle talianskej renesancie. Dominik Skutecký, predstaviteľ realistickej maľby z prelomu 19. a 20. stor., tvoril v ateliéri na poschodí vily viac ako 30 rokov. V súčasnosti jej priestory slúžia ako stála expozícia a pocta tomuto maliarovi. Vila je momentálne z dôvodu reštaurovania a digitalizovania zatvorená. Stredoslovenská galéria ju plánuje otvoriť v marci tohto roku (2019).

10. Pamätník Slovenského národného povstania

Pamätník SNP (2 eur/os.) sa nachádza 450 m/5 min. pešo juhovýchodne od Námestia SNP. Pamätník postavili v roku 1969. Dva betónové objekty spája sklenený mostík. Na nádvorí múzea nájdete súsošie s názvom „Obete varujú“. V priestoroch pamätníka sídli Múzeum SNP. Stála výstava „Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939-1945“ sa zameriava na dejiny Slovenska v súvislosti s dejinami Európy od roku 1918 až do začiatku 60. rokov 20. stor.

Hlavnou témou je samozrejme sformovanie protifašistického odboja, ktorý vyústil do Slovenského národného povstania. Do parku pri pamätníku umiestnili skanzen česko-slovenskej, nemeckej a sovietskej ťažkej bojovej techniky (vstup voľný) vrát. sovietskeho dopravného a bombardovacieho lietadla (0,50 eur/os.), ktoré poskytovalo pomoc počas povstania. 

„Dodnes sa vedú diskusie o tom, čo budova vlastne znázorňuje. Jedni tvrdia, že je to rozpolené srdce, ďalší, že pastiersky, či partizánsky klobúk, …“

Múzeum SNP som navštívil ešte v rámci exkurzie na základnej škole. Počas štúdia na univerzite som prechádzal okolo múzea takmer každý deň, ale nikdy som si nenašiel čas, aby som sa išiel opäť pozrieť dovnútra. Hádam pri najbližšej návšteve mesta sa mi to podarí.

11. Štátna opera

Štátna opera (260 m/3 min. pešo južne od Námestia SNP) sídli v budove Národného domu. Budova bola postavená podľa návrhu zakladateľa modernej slovenskej architektúry Emila Belluša v 20. rokoch 20. stor. Od roku 1993 je opera najmenšounajmladšou opernou scénou na Slovensku. Nezabudnem na úžasné predstavenia Eugen Onegin, Madama Butterfly, Gypsy roots – Čili – Cigánske korenie a mnohé ďalšie, ktoré som navštívil.

Mimochodom, vo vedľajšom vchode sa nachádza hotel, v reštaurácii ktorého servírujú famóznu „Bystrickú medenú tortu“. Unikátny recept pochádza zo začiatku 20. stor. Hotel Národný dom je jediné miesto na celej planéte, kde ju môžete ochutnať.

12. Divadlo Štúdio Tanca

Divadlo Štúdio Tanca (1 km/15 min. pešo severne od Námestia SNP) je profesionálnym tanečným divadlom, ktoré na Slovensku nemá obdoby. Paradoxne som jedno z ich predstavení Androgén / Jadro nevidel v Banskej Bystrici, ale v popradskom Dome kultúry, kedy s predstavením putovali po celom Slovensku. Predstavenia vás nenásilne donútia zamyslieť sa nad odovzdávanou myšlienkou. Všetkým milovníkom súčasného tanca vrelo odporúčam.

13. Záhrada Centrum nezávislej kultúry

Záhrada Centrum nezávislej kultúry (260 m/3 min. pešo severne od Námestia SNP) je kultúrne a komunitné centrum, ktoré sa nachádza v záhrade Beniczkého pasáže. Počas celého roka prezentuje vo svojich priestoroch súčasné umenie. Záhrada je domovskou scénou mestského Divadla z pasáže a občianskeho združenia Skok! „Záhradu“ som síce objavil trochu neskôr, napriek tomu som sa stihol zúčastniť pár zaujímavých podujatí a koncertov. 

14. Tihányiovský kaštieľ

Tihányiovský kaštieľ sa nachádza 2,2 km/26 min. pešo južne od Námestia SNP v mestskej časti Radvaň. V kaštieli našla svoje miesto prírodovedná expozícia „Príroda stredného Slovenska“ Stredoslovenského múzea. Múzeum dokumentuje kompletnú faunu a flóru tejto časti Slovenska.

15. Kalvária

Kalváriu s ôsmimi kaplnkami na lúke na kopci Urpín nad mestom vybudovali už na začiatku 18. stor. Na konci krížovej cesty za lipovou alejou sa nachádza kostol Povýšenia sv. Kríža.

„Vždy, keď som sa mal učiť na skúšku (a nechcelo sa mi), riešil som to dvojakým spôsobom: buď som si išiel variť tureckú kávu do kuchynky alebo som sa išiel prejsť na bystrickú kalváriu. Alebo som urobil oboje.“

Do Banskej Bystrice sa so spolužiakmi z univerzity pravidelne vraciame každý rok na vianočné trhy. Verím, že táto tradícia nám vydrží čo najdlhšie. Na druhej strane by som ju zas rád rozšíril aj o ďalšiu tradíciu a pokojne sa vracal do mesta každý rok aj v lete.

Užitočné linky:

Ďalšie články zo Slovenska

Informačné centrum mesta Banská Bystrica

Oficiálny turistický portál mesta Banská Bystrica

Radosť spoznávať krásy regiónu Stredné Slovensko

Za uvedenie a pozitívne hodnotenie služieb podnikov, inštitúcií a organizácií cestovného ruchu som nedostal nič zdarma.

© Ing. Adam Vanečko

Banská Bystrica – Praktické info

Jedno staré príslovie hovorí: „Za živa v Bystrici, po smrti v nebi.“ Ten, kto navštívi Banskú Bystricu, určite pochopí význam týchto slov. „Medená Bystrica“ s cibuľovitými vežičkami objíma vrch Urpín, ktorý sa týči nad ňou. Rozprestiera sa na brehoch rieky Hron (od toho názov regiónu Pohronie, alebo tiež Horehronie) v južnej časti stredného Slovenska.

Trochu histórie

Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1255. Banská Bystrica sa nachádzala na významnej obchodnej ceste Via Magna, ktorá sa tadiaľto tiahla zo severu na juh. V stredoveku sa slobodné kráľovské mesto dostalo do povedomia vďaka ťažbe medi. Odvtedy ju ľudia začali prezývať „medená Bystrica“. V 18. stor. sa stala administratívnym centrom Zvolenskej župy. Počas 2. svet. vojny bolo mesto ohniskom Slovenského národného povstania (29. augusta 1944). V roku 1955 vyhlásili stredoveké centrum mesta za mestskú pamiatkovú rezerváciu. No a napokon v roku 2017 sa stala Banská Bystrica Európskym mestom športu.

Ako sa do Banskej Bystrice dostať?

Banská Bystrica sa nachádza 118 km/1 h 38 min. autom juhozápadne od Popradu a 214 km/2 h autom severovýchodne od hlavného mesta Slovenska Bratislavy.

Autom

Mestom prechádza:

 • rýchlostná cesta:
  • R1: Trnava – Nitra – Zvolen – Banská Bystrica
 • a cesty I. triedy:
  • I/14: Banská Bystrica – Turčianske Teplice,
  • I/59: Banská Bystrica – Ružomberok – Trstená – Poľsko,
  • I/66: Maďarsko – Šahy – Zvolen – Banská Bystrica – Brezno – Vernár – Poprad – Tatranská Javorina – Poľsko,
  • I/69: Kováčová – Banská Bystrica.

Autobusom

Autobusová stanica sa nachádza 500 m/6 min. pešo západne od železničnej stanice a 1,2 km/16 min. pešo východne od centra mesta (Námestie SNP). Niektoré prímestské linky tiež zastavujú na zastávkach mestskej hromadnej dopravy

Vlakom

Mestom prechádzajú dve železničné trate: 

 • č. 170: Vrútky – Martin – Banská Bystrica – Zvolen 
 • a č. 172: Banská Bystrica – Brezno – Červená skala.

Železničná stanica sa nachádza 500 m/6 min. pešo východne od autobusovej stanice a 1,7 km/20 min. pešo východne od Námestia SNP. Ak budete cestovať osobným vlakom zo Zvolena, môžete vystúpiť na vlakovej zastávke „Banská Bystrica, mesto“, ktorá sa nachádza 500 m/7 min. pešo južne od Námestia SNP.   

Lietadlom

Banská Bystrica nemá vlastné letisko. Najbližšie Letisko Sliač sa nachádza 13,5 km/16 min. autom južne od mesta. Letisko sa využíva predovšetkým v období letnej turistickej sezóny pri preprave cestujúcich do prímorských destinácií. 

Ako sa po Banskej Bystrici pohybovať?

Väčšina pamiatok sa nachádza v historickom centre mesta, z autobusovej alebo železničnej stanice sa na námestie dostanete aj pešo. Ak by ste predsa len chceli využiť služby mestskej hromadnej dopravy, môžete si vybrať autobus alebo trolejbus. Mestskú hromadnú dopravu zabezpečujú spoločnosti Dopravný podnik mesta Banská BystricaSlovenská autobusová doprava Zvolen.

Kde získať v Banskej Bystrici informácie?

Informačné centrum Banská Bystrica nájdete na prízemí radnice
v južnej časti zástavby priamo na Námestí SNP.

Kde spať v Banskej Bystrici?

Gran Hostel sa nachádza len 170 m/2 min. pešo juhovýchodne od Námestia SNP, 1 km/14 min. pešo západne od autobusovej stanice a 1,5 km/19 min. pešo západne od železničnej stanice.

Útulný hostel sídli v meštianskom dome v centre mesta. Bývali sme v priestrannej izbe „Smrekovica“ na prízemí hostela. Do izby sa vchádzalo z átria meštianskeho domu (súkromný vchod). Zdieľaná kúpeľňa bola spolu s recepciou vo vedľajšom vchode. Raňajky (obed alebo večeru) si pripravíte v plne vybavenej kuchynke na poschodí. Vedľa kuchynky je spoločenská miestnosť, kde sa môžete zoznámiť s ostatnými cestovateľmi. Nie je potrebné rezervovanie miesta na verejnom parkovisku (6 eur/deň). Bezplatné Wi-Fi pripojenie na internet je k dispozícii v niektorých izbách. Za jednu 4-lôžkovú izbu na jednu noc sme zaplatili 34 eur.

Veľmi milí majitelia, ktorí sa snažia byť svojim hosťom neustále k dispozícii. Všetko ochotne vysvetlia a dajú vám tipy nielen na dobré reštaurácie v meste.

Penzión Grand sa nachádza 500 m/6 min. pešo severovýchodne od Námestia SNP, 950 m/12 min. pešo severozápadne od autobusovej stanice a 1,3 km/17 min. pešo západne od železničnej stanice.

Domácka 3-lôžková izba v tradičnom slovenskom štýle v podkroví penziónu s vlastnou kúpeľňou a výhľadom na staré mesto. V kúpeľni so sprchovacím kútom boli k dispozícii bezplatné toaletné potreby. Nie je potrebné rezervovanie miesta na súkromnom parkovisku. Bezplatné Wi-Fi pripojenie na internet je v celom objekte. V penzióne sa nenachádza výťah. Veľmi milá pani recepčná je na recepcii k dispozícii 24 hodín. V penzióne ponúkajú možnosť doobjednať si raňajky (4 eur/os.), ktoré servírujú v reštaurácii vzdialenej 50 m od objektu. Za jednu 3-lôžkovú izbu na jednu noc sme zaplatili 58,50 eur. V cene nie sú zahrnuté raňajky.

Pokiaľ si nepotrpíte na luxusne zariadenú izbu a bohatý raňajkový bufet, môžem vám tiež odporučiť ubytovanie v Študentskom domove Univerzity Mateja Bela 4. Internát sa nachádza 500 m/7 min. pešo severne od železničnej stanice, 900 m/12 min. pešo severovýchodne od autobusovej stanice a 1,7 km/21 min. pešo východne od Námestia SNP.

Študentský domov poskytuje ubytovanie v bunkách. Jedna bunka pozostáva z jednej 2- a jednej 3-lôžkovej izby, ktoré majú spoločnú kúpeľňu so sprchovacím kútom. Ubytovanie je potrebné dohodnúť vopred telefonicky. Cena je 11 eur/os./noc.

Na „intráku“ som strávil 4,5 roka, takže sa mi k tomuto miestu viažu vždy nostalgické spomienky.

Kde jesť v Banskej Bystrici?

Bystrická klubovňa (210 m/3 min. pešo severovýchodne od Námestia SNP) sa nachádza priamo v priestoroch historického barbakánu. Moderná a štýlová reštaurácia, na stenách ktorej visia historické fotografie mesta, názvy ulíc, či banícke predmety. Naposledy som tu ochutnal pečený posúch na smotanovom základe s bryndzou, slaninou a červenou cibuľou. K tomu sa samozrejme najlepšie hodí pivo vlastnej receptúry. Priznám sa, že posúch si tu objednávam takmer vždy, lebo mi veľmi chutí.

Pizzeria Evijo (110 m/1 min. pešo južne od Námestia SNP) ako už názov napovedá sa zameriava na taliansku kuchyňu a pizzu. Vchod do pizzerie je z Národnej ulice. Nielen počas štúdia, ale každý rok v decembri sa tu vraciame na chutný obed. Neraz som tu ochutnal všakovaké cestoviny, či rôzne druhy pizze. Za obed pre 2 osoby sme zaplatili 19 eur.

Regal Burger sa nachádza priamo na Námestí SNP v severnej časti zástavby. Moderný, nedávno otvorený „fast casual“. Veľmi milá a ochotná obsluha, kvalitné šťavnaté mäso zo Slovenska, chrumkavé a voňavé žemle, neskutočná rýchlosť. Za večeru pre 2 osoby sme zaplatili 13,80 eur.  

V ďalšom článku vám uvediem 15 dôvodov, čo robiť, vidieť a navštíviť v Banskej Bystrici.

Užitočné linky:

Ďalšie články zo Slovenska

Informačné centrum mesta Banská Bystrica

Oficiálny turistický portál mesta Banská Bystrica

Radosť spoznávať krásy regiónu Stredné Slovensko

Za uvedenie a pozitívne hodnotenie služieb podnikov, inštitúcií a organizácií cestovného ruchu som nedostal nič zdarma.

© Ing. Adam Vanečko

Satu Mare – Veľká Dedina alebo malé mesto?

Satu Mare (doslovný preklad Veľká Dedina) sa nachádza v rovnomennej župe na severozápade Rumunska. Satmárska župa bola kedysi súčasťou Uhorska. V roku 1711 tu bol uzavretý tzv. „Satmársky mier“ o ukončení stavovského povstania medzi Habsburgovcami a maďarskou šľachtou na čele s Františkom II. Rákocim. Mesto bolo počas 2. svet. vojny podobne ako slovenské Košice súčasťou Maďarska.

Ako sa do Satu Mare dostať?

Satu Mare sa nachádza 62 km/1 h autom západne od mesta Baia Mare a 628 km/8 h 32 min. severozápadne od hlavného mesta București.

Autom

Mestom prechádzajú dve európske cesty:

E81: Ukrajina – Halmeu – Satu MareCluj-NapocaTurdaSibiu București – Constanța,

E671: Timișoara Arad Oradea Satu Mare – Livada

a dve národné cesty:  

19: Sighetu MarmațieiSatu MareOradea,

19A: Petea (rumunsko-maďarský hraničný priechod) – Satu Mare – Supuru de Jos.

Satu Mare bolo našou poslednou zastávkou pri spoznávaní severozápadu Rumunska. Pri ceste z mesta naspäť na Slovensko sme opäť využili službu prepravnej spoločnosti Moja trasa. Cesta zo Satu Mare do Popradu tak trvala len 4,5 h. Kým podvečer sme ešte boli v Rumunsku, do polnoci sme sa už stihli vrátiť naspäť na Slovensko.

Autobusom

V meste sa nachádzajú tri autobusové stanice:

 • Autogara Fany, ktorá sa nachádza 1,5 km/19 min. pešo južne od námestia Piața Libertății a 2,2 km/28 min. pešo južne od železničnej stanice;
 • Autogara Prisma SA, ktorú nájdete 400 m/5 min. pešo severnej od železničnej stanice a 1,8 km/23 min. pešo východne od námestia Piața Libertății;
 • Autogara Orizont SA, ktorá sa nachádza 180 m/2 min. pešo južne od železničnej stanice a 1,3 km/16 min. pešo východne od námestia Piața Libertății.

Cesta autobusom z Baia Mare trvala asi 1 h 10 min. Cestovný lístok stál 14 ron/2,95 eur/os.

Vlakom

Mestom prechádza železničná trať č. 400 (Brașov Baia MareSatu Mare) a 402 (OradeaSatu Mare – Halmeu). Železničná stanica (Gara Satu Mare) sa nachádza 1,5 km/18 min. pešo východne od námestia Piața Libertății.

Lietadlom

Medzinárodné letisko Satu Mare (Aeroportul Internațional Satu Mare; IATA: SUJ) nájdete 13,6 km/18 min. autom južne od centra mesta. Lietadlom doletíte do hlavného mesta Rumunska București a do Londýna.

Čo robiť v Satu Mare?

Samotné mesto napriek svojej veľkosti toho veľa neponúka. Tradične nesmie chýbať vyhliadka, múzeum, galéria a v tomto prípade určite zaujme aj radnica mesta.

Požiarnická veža (Turnul Pompierilor; 5 ron/1,05 eur/os.) sa nachádza 250 m/3 min. pešo severne od námestia Piața Libertății. Z námestia sa ku veži dostanete priechodom cez bývalý secesný hotel Dacia. Vežu postavili v roku 1904, má výšku 47 m a z jej vyhliadkovej terasy sa vám naskytne 360o výhľad na celé mesto. Vo vnútri veže vedie kovové točité schodisko až na samý vrch. Vyhliadkovú terasu zabezpečili mrežami, aby sa náhodou návštevníkom nezatočila hlava a nespadli dolu. Nič pre ľudí trpiacich akrofóbiou. 😉

Krajské múzeum Satu Mare (Muzeul Județean Satu Mare; 5 ron/1,05 eur/os.) sa nachádza 550 m/7 min. pešo východne od námestia Piața Libertății. Múzeum môžem právom nazvať jedným z najlepších, aké sme v severozápadnom Rumunsku navštívili. Nájdete tu historickú, etnografickú a archeologickú expozíciu. Bohatý zbierkový fond obsahuje predmety od praveku po súčasnosť. Preto si vyčleňte na prehliadku aspoň 2 h. Prehliadka bola bez sprievodcu, vysvetlivky boli uvedené v rumunskom a anglickom jazyku.

Múzeum umenia (Muzeul de Artă; 5 ron/1,05 eur/os.) sa nachádza v juhovýchodnom cípe námestia Piața Libertății. Galéria vystavuje diela miestneho maliara Aurela Poppa v stálej expozícii a diela súčasných rumunských a maďarských autorov počas prechodných výstav. Počas jednej prehliadky sme takto videli asi 4 rôzne výstavy. Galériu si prechádzate sami, strážnici vás nasmerujú do všetkých priestorov galérie na poschodí aj v záhrade.

Administratívny palác sa nachádza 600 m/7 min. pešo južne od námestia Piața Libertății. Palác má výšku 97 m a je tak 6. najvyššou budovou v celom Rumunsku. Bol postavený v štýle brutalizmu. V budove sídli radnica mesta (Primăria Satu Mare), kultúrne centrum (Centrul Cultural George Mihail Zamfirescu) a Úrad miestnej samosprávy (Instituţia Prefectului Judeţul Satu Mare). Keďže sa mesto nachádza na nížine, výhľad na administratívny palác si užijete z každej strany.

Architektonický štýl brutalizmus sa prejavuje v masívnom využívaní a zdôraznení betónu.

Kde sa ubytovať v Satu Mare?

Hotel Villa Bodi sa nachádza priamo na námestí Piața Libertății; 1,3 km/16 min. pešo západne od autobusovej stanice Autogara Orizont SA; 1,4 km/18 min. pešo západne od železničnej stanice; 1,5 km/21 min. pešo severne od autobusovej stanice Autogara Fany a 1,8 km/22 min. pešo západne od autobusovej stanice Autogara Prisma SA.

Veľká dvojlôžková izba s vlastnou kúpeľňou s vaňou a výhľadom do záhrady hotela. Na izbe,  zariadenej dobovým nábytkom, bola satelitná TV (dokonca so slovenským programom), telefón, klimatizácia (ktorú si to horúce počasie priam žiadalo), župany a papuče. V kúpeľni boli k dispozícii bezplatné toaletné potreby a sušič vlasov. Milý, ochotný a profesionálny personál. Hotel poskytuje službu budenia.

Vyžaduje sa rezervovanie miesta na bezplatnom súkromnom parkovisku. Bezplatné Wi-Fi pripojenie na internet bolo k dispozícii v celom hoteli. Naše ruksaky sme si mohli nechať na recepcii hotela dokonca aj po odubytovaní. Za jednu dvojlôžkovú izbu na jednu noc sme zaplatili 195 ron/41,11 eur. V cene izby boli zahrnuté raňajky formou bufetových stolov. V hoteli môžete platiť kartou.

Kde jesť v Satu Mare?

Restaurant Mioriţa sa nachádza 350 m/5 min. pešo severne od námestia Piața Libertății. Reštaurácia poskytuje posedenie vo vnútri, na záhrade a taktiež má k dispozícii sálu na organizovanie slávnostných príležitostí. Voľba posedenia na záhrade bola jednoznačná. Ochutnali sme Kuracie prsia vyprážané v kukuričných lupienkoch s nakladanými grilovanými paprikami a Bravčové s paprikou, paradajkami a zemiakovým pyré. Po hlavnom jedle nám ešte ostalo miesto na dezerty – rumunský dezert Papanași – vyprážané šišky so smotanou a džemom a Suflé z horkej čokolády. Za večeru pre 2 osoby sme zaplatili 108,60 ron/22,89 eur.

V reštaurácii nám tak veľmi chutilo, že sme sa sem vrátili aj na druhý deň na obed. Ochutnali sme Bravčové rebierka s opekanými zemiakmi a BBQ omáčkou a Zapekané penne so zeleninou a mozzarellou. Za obed pre 2 osoby sme zaplatili 71,10 ron/14,99 eur.

City Bistro sa nachádza 210 m/3 min. pešo severne od námestia Piața Libertății. Posledný večer v Rumunsku predsa nebudeme sedieť na hoteli. Podľa jedálneho lístka sa moderné bistro zameriava na burgre. Mierne chaotická obsluha, ktorej zjavne chýbal systém. Na miešané nápoje sme si museli trochu počkať. Za dva miešané nápoje sme zaplatili 33 ron/6,96 eur.

Crush Coffee House & Wine Bar sa nachádza 350 m/4 min. pešo severne od námestia Piața Libertății. Moderná kaviareň a vináreň v centre mesta s milou obsluhou. Caffee Affogato nepripravujú, tak som si objednal ľadovú kávu. V kaviarni pripravujú veľmi chutné panini. Kebyže po nás neprišiel odvoz naspäť na Slovensko, pravdepodobne by sme si tu ešte chvíľu posedeli.

Mesto Satu Mare sa nenachádza na mape cestovného ruchu Rumunska. Zostal som v nemom úžase, ako málo turistických informácií o meste existuje. Samozrejme, mesto nie je destinácia na 3 dni, ale na menší „city break“ určite je. Som veľmi rád, že sme ho zaradili do nášho itinerára.  

Užitočné linky:

Moja trasa – preprava osôb

Navštíviť, či nenavštíviť Draculov hrad Bran?

Rumunsko – Praktické informácie

Ďalšie články z Rumunska

Ceny boli prepočítané podľa aktuálneho kurzu Národnej banky Slovenska platného k 14. 2. 2019 (1 eur = 4,7439 ron).

Za uvedenie a pozitívne hodnotenie služieb podnikov, inštitúcií a organizácií cestovného ruchu som nedostal nič zdarma.

© Ing. Adam Vanečko

Baia Mare – Zlatá baňa, či rumunský Černobyľ?

Baia Mare asi nebude láskou na prvý pohľad. Či už prichádzate do mesta z východu alebo zo západu, privíta vás škaredá priemyselná zóna. Ďalšou vrstvou mesta je pozostatok socializmu v podobe obrovských obytných blokov. Keď sa ale prehryziete cez obidve vrstvy, odmenou vám bude historické jadro s meštianskymi domami a stredovekými uličkami, ktoré zo severu chránia gaštanové lesy.  

Baia Mare (čítajte Baja Mare, po slovensky Veľká baňa) sa nachádza v tradičnom regióne Maramureș na severozápade Rumunska. Mesto s bohatou baníckou históriou bolo kedysi súčasťou uhorského kráľovstva. Ťažilo sa tu zlato, striebro (na Slovensku v Banskej Štiavnici) a iné neželezné kovy. V roku 2000 sa tu stala údajne 2. najväčšia ekologická katastrofa po výbuchu v Černobyle.

Kyanid, ktorý sa využíval pri spracovaní zlata, sa dostal do riek Tisa a Dunaj. Následkom toho nenávratne zahynulo päť druhov sladkovodných rýb. Niektoré zdroje tiež uvádzajú, že vo vzduchu je toľko olova, že z toho bolí hlava. Nás nebolela, pili sme vodu z vodovodného kohútika a nemali sme ani tráviace ťažkosti.

Ako sa do Baia Mare dostať?

Baia Mare je župným mestom regiónu Maramureș. Nachádza sa 71 km/1 h 30 min. autom juhozápadne od obce Bârsana a 605 km/8 h 30 min. autom severozápadne od hlavného mesta krajiny București.

Autom

Najvýznamnejšie cesty, ktoré pretínajú Baia Mare sú:

1C: Cluj-Napoca – Dej – Baia Mare – Halmeu – Ukrajina

18: Baia MareSighetu MarmațieiVișeu de SusBorșa – Iacobeni

Autobusom

Ak budete cestovať do Baia Mare autobusom, môžete prísť na jednu z 2 autobusových staníc:

 • Autogara Imperativ – len 150 m/2 min. pešo severne od železničnej stanice; 2,3 km/30 min. pešo východne od autobusovej stanice  Autogara Fany a 3 km/37 min. pešo západne od centra mesta (Piața Libertății).
 • Autogara Fany (b-dul București nr. 5 Ianga omv) – najzápadnejšia stanica, ktorú nájdete 2,3 km/30 min. pešo západne od autobusovej stanice Autogara Imperativ (a železničnej stanice) a 4,1 km/54 min. pešo západne od centra mesta (Piața Libertății). 

Cesta autobusom z obce Bârsana trvala 2 h. Cestovný lístok stál 16 ron/3,37 eur/os. Ako som už spomínal v predošlých článkoch, rumunskí šoféri autobusov vám zastavia prakticky kdekoľvek. My sme vystúpili už v centre mesta, aby sme to mali do penziónu bližšie.

Vlakom        

Mestom prechádza železničná trať č. 400 (BrasovBaia MareSatu Mare). Železničná stanica sa nachádza 150 m/2 min. pešo južne od autobusovej stanice Autogara Imperativ; 2,4 km/31 min. pešo východne od autobusovej stanice Autogara Fany a 2,9 km/36 min. pešo západne od centra mesta (Piața Libertății). 

Lietadlom

Marmarošské medzinárodné letisko (Aeroportul Internațional Maramureș; IATA: BAY) sa nachádza 9,5 km/15 min. autom západne od mesta. Síce sa letisko uvádza ako medzinárodné, ponúka len priamy let do hlavného mesta krajiny București.

Čo robiť v Baia Mare?

Takmer všetky zaujímavé atraktivity mesta sú zoradené zo severu na juh v jednej línii.

Múzeum dediny (Muzeul Satului; 5 ron/1,05 eur/os.) sa nachádza 1 km/13 min. pešo severne od námestia Piața Libertății. V múzeu sa nachádza niekoľko objektov ľudovej architektúry regiónov Chioar, Lăpuș, Codru a Maramureș.

Dedinku tvoria zariadené domčeky, vyrezávané brány, stodoly, chlieviky, či kostol. V kostole sa dodnes uskutočňujú bohoslužby. Niektoré domčeky ale boli v žalostnom stave a žiadajú si nevyhnutnú rekonštrukciu. Skanzen si prechádzate sami, nedostali sme žiadne sprievodné slovo ani audio sprievodcu.

V skanzene si pokojne môžete zanadávať: „kurník, šopa, holubník“, lebo to tam všetko nájdete. I keď múzeum v prírode nie je veľké, podarilo sa nám v ňom tak trošku zatúlať a dostať sa na súkromný pozemok. Nevadí, nikto nás nevyhodil a ešte sme sa ponúkli hroznom. Ach, tí dnešní turisti!

Krajské múzeum etnografie a ľudového umenia (Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară; 5 ron/1,05 eur/os.) sa nachádza západne od Múzea dediny. Expozícia múzea pozostáva zo štyroch miestností. V dvoch miestnostiach sa zameriava predovšetkým cez drevo na život v regióne Maramureș od kolísky po hrob. Tretia miestnosť slúži na prechodné výstavy. V poslednej miestnosti na poschodí nájdete výstavu keramiky. Múzeum si prechádzate sami, nedostali sme sprievodné slovo ani audio sprievodcu.

Pamätník rumunského vojaka (Monumentul Ostașului Român, vstup voľný) sa nachádza 600 m/8 min. pešo severne od námestia Piața Libertății. Vedľa pamätníka naľavo sa nachádza 75 hrobov rumunských vojakov, ktorí padli v 1. svet. vojne.

Krajské múzeum marmarošskej histórie a archeológie (Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş; 5 ron/1,05 eur/os.) sa nachádza 250 m/3 min. pešo severne od námestia Piața Libertății. Múzeum predstavuje archeologické nálezy z regiónu Maramureș. Pripomína slávnu banícku históriu mesta, mincovníctvo a určite zaujme zbierka hodín z 18. stor. Múzeum si opäť prechádzate sami, ochotné tetušky vám ukážu smer prehliadky, keďže sa expozície nachádzajú nielen vo viacerých miestnostiach, ale aj budovách.  

Dom Jána Huňadyho (Casa Iancu de Hunedoara, alebo tiež Casa Elisabeta) sa nachádza len 160 m/2 min. pešo východne od námestia Piața Libertății. Jedným rohom zasahuje dokonca na námestie. V najstaršom dome v meste, ktorý pochádza z roku 1440, žil kráľovský guvernér Uhorska a transylvánsky princ Ján Huňady. Dom je momentálne zatvorený z dôvodu rekonštrukcie. 

Štefanova veža (Turnul lui Ștefan; vstup voľný) sa nachádza 120 m/2 min. pešo južne od Piața Libertății. Dominanta mesta, štyridsať metrov vysoká gotická veža, slúžila ako zvonica ku vedľajšiemu kostolu, ktorý bol zničený v roku 1847. Základy kostola môžete vidieť na námestí ešte i dnes. Po prekonaní 136 schodov sa vám naskytne dych berúci výhľad na celé mesto. Pri päte veže sa nachádza turistické informačné centrum, ktorého zamestnankyňa vám odomkne dvere do veže.    

Krajské múzeum umenia „Umelecké centrum Baia Mare“ (Muzeul Judeţean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare“; 7 ron/1,48 eur/os.) sa nachádza 300 m/4 min. pešo južne od námestia Piața Libertății. Múzeum umenia založil maďarský maliar Simon Hollósy v roku 1896. Stála výstava múzea sa venuje umeleckej skupine „Centrul Artistic Baia Mare“, ktorá vznikla okolo tohto maďarského maliara. Galéria obsahuje asi 400 obrazov maďarských a rumunských autorov.

Mäsiarska bašta (Bastionul Măcelarilor; 3 ron/0,63 eur/os.) sa nachádza 600 m/8 min. pešo južne od námestia Piața Libertății. Bašta je posledným svedkom stredovekého opevnenia 15. stor. V súčasnosti slúžia jej priestory na prechodné výstavy.

Mineralogické múzeum (Muzeul de Mineralogie; 7 ron/1,48 eur/os.) sa nachádza 1,8 km/23 min. pešo juhozápadne od Piața Libertății. Múzeum ponúka zbierku vyťažených drahokamov a minerálov z okolitej oblasti.

Kde sa ubytovať v Baia Mare?

Pensiunea Mărioara sa nachádza 1 km/13 min. pešo juhozápadne od námestia Piața Libertății, 2 km/28 min. pešo východne od autobusovej stanice Autogara Imperativ a železničnej stanice a 3,5 km/45 min. pešo východne od autobusovej stanice Autogara Fany.

Priestranná trojlôžková izba na druhom poschodí (súkromný vchod) s vlastnou kúpeľňou so sprchovacím kútom a s výhľadom do záhrady penziónu. V izbe bola satelitná TV. Na prvom poschodí je hosťom k dispozícii kuchynka, v ktorej pani majiteľka podáva raňajky (3,50 eur/os./noc). Veľmi milá majiteľka penziónu, ktorá býva na prízemí domu, ochotne zodpovie na všetky vaše otázky. Nie je potrebné rezervovať si miesto na bezplatnom súkromnom parkovisku. Bezplatné Wi-Fi pripojenie na internet je v celom penzióne. Aj po odubytovaní sme si mohli nechať v penzióne ruksaky a vyzdvihnúť si ich až pred odchodom na autobus.

Za jednu trojlôžkovú izbu pre 2 osoby na jednu noc vrát. raňajok sme zaplatili 130 ron/27,41 eur. V penzióne sa dá platiť len v hotovosti.

Kde jesť v Baia Mare?

Il Padrino sa nachádza 1,4 km/18 min. pešo juhozápadne od námestia Piața Libertății. Reštaurácia ponúka taliansku kuchyňu a dary mora. Ochutnali sme Zapekané baklažány s cuketou (Parmigiana di Melanzane e Zucchine) a Spaghetti s plodmi mora (Spaghetti ai Frutti di Mare). Ku večeri sme si objednali fľašu bieleho vína. Veľmi milá anglicky hovoriaca obsluha. Za večeru pre 2 osoby sme zaplatili 108 ron/22,77 eur.

La Pălincie sa nachádza 200 m/2 min. pešo východne od námestia Piața Libertății. Reštaurácia ponúka tradičné rumunské špeciality. V priestrannom dvore reštaurácie sme ochutnali Zapekané zemiaky s bravčovým mäsom, smotanou a syrom a cestoviny Penne all’Arrabbiata. Taktiež veľmi milá a ochotná, ale len po rumunsky hovoriaca obsluha.  Za obed pre 2 osoby sme zaplatili 65 ron/13,70 eur.

Restaurant Barbarossa sa nachádza priamo na námestí Piața Libertății. Prvý večer vo veľkom meste lákal vyjsť si po večeri ešte do centra dať si na terase vychladený drink. Za dva miešané nápoje sme zaplatili 28,50 ron/6,01 eur.

Casa Dobro sa nachádza 400 m/5 min. pešo južne od námestia Piața Libertății. „Hipsterská“ kaviareň neďaleko centra mesta s vynikajúcou kávou a veľmi príjemnou obsluhou. Za účet pre 2 osoby sme zaplatili 17 ron/3,58 eur.

Baia Mare je vhodným východiskovým bodom na spoznávanie regiónu Maramureș. Pri návšteve regiónu ale určite nevynechajte aj prehliadku mesta.

Užitočné linky:

Rumunsko – praktické informácie

Ďalšie články z Rumunska

Oficiálny turistický portál regiónu Maramureș

Ceny boli prepočítané podľa aktuálneho kurzu Národnej banky Slovenska platného k 7. 2. 2019 (1 eur = 4,7429 ron).

Za uvedenie a pozitívne hodnotenie služieb podnikov, inštitúcií a organizácií cestovného ruchu som nedostal nič zdarma.

© Ing. Adam Vanečko