Ochrana osobných údajov

Zákon o ochrane osobných údajov

(do 24. 5. 2018 zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, od 25.05.2018 č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Určite ste si už mnohí z vás všimli, že od piatka 25. mája 2018 nadobudne účinnosť všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR – General Data Protection Regulation). Cieľom je zosúladiť zákony o ochrane súkromia v celej Európe. Táto legislatíva sa týka aj newsletter-a, na odoberanie ktorého ste sa prihlásili.

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov sú marketingové aktivity, vrátane zasielania newsletter-a.

Zoznam osobných údajov

Pre potreby newsletter-a získavam a spracovávam minimálne nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko a e-mailová adresa. Pri tvorbe newsletter-ov používam službu Mailchimp. Tá môže zbierať údaje o tom, koľkokrát ste si e-mail otvorili, na ktoré hypertextové odkazy a koľkokrát ste sa preklikli, kedy ste si e-mail otvorili (deň, čas) a v ktorej krajine ste si newsletter otvorili.

Práva dotknutej osoby

Kedykoľvek môžete zmeniť spôsob, ako budete dostávať tieto e-maily. Či už aktualizovaním svojich nastavení, to znamená zmeniť svoje meno, priezvisko a e-mailovú adresu alebo sa odhlásiť zo zoznamu. Po vložení Vašej e-mailovej adresy a potvrdení budete odobraný zo zoznamu. Takisto ma môžete požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov. Tie už naďalej nemám právo uchovávať. Aktualizáciu a odhlásenie nájdete vždy v päte newsletter-a.

Kontaktné údaje

Ing. Adam Vanečko

E-mail: adamvtraveller@gmail.com

Web: adamvaneckotraveller.sk

Facebook: https://www.facebook.com/adamvaneckotraveller/

Instagram: https://www.instagram.com/adamvaneckotraveller/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/adam-vanecko-69b036155/

About.me: https://about.me/adamvanecko