velicka brana spisska sobota poprad

Spišská Sobota – 15 dôvodov pre jej návštevu

Aj keď bývam v susediacej mestskej časti Popradu, vo Veľkej, Spišská Sobota má pre mňa špeciálny význam. Hlavne preto, lebo som pre túto mestskú pamiatkovú rezerváciu vytváral produkt cestovného ruchu vo svojej diplomovej práci.

Spišská Sobota – stručná história

 • 1241-1242 – po tatárskych nájazdoch prišli na základe pozvania kráľa Belu IV. na Spiš „nemeckí hostia“
 • 1256 – 1. písomná zmienka o Spišskej Sobote
 • 1380 – právo usporiadať týždenné trhy od kráľa Ľudovíta I.
 • 1412-1772 – Spišský záloh (alebo tiež Poľský záloh), obdobie najväčšieho rozkvetu, všetky zálohované mestečká finančne podporovali z uhorského aj poľského kráľovstva
 • 1871 – výstavba Košicko-bohumínskej železnice
 • 1923 – sídlom okresu sa stal susedný Poprad
 • 1946 – vznik tzv. „Veľkého Popradu“ (spojenie Popradu, Veľkej Spišskej Soboty do 1 mesta)
 • 1950 – Spišská Sobota bola vyhlásená za mestskú pamiatkovú rezerváciu

Ako sa do mestskej časti Spišská Sobota dostať?

Spišská Sobota je mestskou časťou Popradu v jeho severovýchodnej časti. Od autobusovej a železničnej stanice je vzdialená asi 3 km/10 min. autom/25 min. pešo. Do Spišskej Soboty premávajú autobusové linky 2, 3 a 4 mestskej hromadnej dopravy. Ak sa vyberiete pešo, cesta vedie okolo aquaparku Aquacity a popradského rybníka, takže urobíte niečo pre svoje telo aj dušu.

Čo v časti mesta Spišská Sobota robiť, vidieť a navštíviť?

Spišská Sobota sa uvádza ako najlepšie zachovaný urbanistický celok na Slovensku. Budovy na jej námestí postavili v rôznych umeleckých štýloch, od románskeho slohu, cez gotiku, renesanciu, baroko, klasicizmus až po historizujúce štýly. Pre pamiatkovú rezerváciu som navrhol historickú cestu s 15 zastaveniami:

 1. Kostol sv. Juraja
 2. Zvonica
 3. Immaculata
 4. Radnica
 5. Móric Beňovský
 6. Matej Korvín
 7. Podtatranské múzeum
 8. Augustín Szász
 9. Gedeon Majunke
 10. Evanjelický kostol
 11. Nemocnica
 12. Meštianske domy
 13. Ján Brokoff
 14. Velická brána
 15. Historický cintorín

1. Kostol sv. Juraja

Prirodzenou dominantou Sobotského námestia je gotický Kostol sv. Juraja s románskymi základmi. Kostol je dvojloďový ako väčšina kostolov na Spiši. Súčasťou inventára je 6! drevených oltárov, pričom hlavný oltár sv. Juraja je z dielne Majstra Pavla z Levoče. Súčasťou je aj Boží hrob, ktorý je riešený ako divadelná scéna. V roku 2008 navštívila Spišskú Sobotu britská kráľovná Alžbeta II. s manželom princom Filipom. V roku 2011 získal kostol ocenenie Kultúrna pamiatka roka. Čo možno mnohí nevedia, veže kostola je do 2/3 šikmá. Najlepšie je to vidieť od budovy archívu (severozápad námestia).

Kostol je otvorený počas letnej turistickej sezóny a počas bohoslužieb. Vstupné je 2,00 eur/os. Vstupenky si kúpite vo vedľajšej zvonici. V kostole je prísny zákaz fotiť!

2. Zvonica

Východne od kostola stojí renesančná zvonica. Vo vnútri je umiestnená pôvodná kolekcia zvonov, pričom najstarší je zo 14. stor. Podobné zvonice nájdeme v Poprade, Matejovciach, Vrbove, Kežmarku, Strážkach, Spišskej Belej, Podolínci a Levoči. Sobotská zvonica je zo všetkých najväčšia.

3. Immaculata (Mariánsky stĺp)

Po navrátení mesta z poľského zálohu postavili na pamiatku medzi radnicou a zvonicou Mariánsky stĺpImmaculata, ktorý je najvyšší spomedzi všetkých stĺpov postavených pri rovnakej príležitosti vo všetkých zálohovaných mestách. Podľa iných zdrojov tu stĺp stál už pred rokom 1772.

4. Radnica (č. budovy 34)

Radnica sa nachádza východne od renesančnej zvonice. V jej pivničných priestoroch bolo kedysi väzenie. K vybaveniu radnice patrili aj duté miery na podstavcoch na trhovisku, ktoré slúžili na kontrolu správnosti mier používaných obchodníkmi počas trhov. Do súčasnosti sa, žiaľ, nezachovali. Budova je v súkromnom vlastníctve.

5. Móric Beňovský

Na dome č. 21 umiestnili pamätnú tabuľu, ktorá pripomína, že v dome žila Zuzana Hönschová, manželka Mórica Augusta Beňovského, kráľa Madagaskaru.

6. Matej Korvín

V roku 1474 v Spišskej Sobote údajne prenocoval uhorský kráľ Matej Korvín počas svojej cesty na stretnutie s poľským panovníkom. Udalosť pripomína pamätná tabuľa na dome č. 31. Zároveň je to rodný dom Gedeona Majunkeho, architekta Tatier.

7. Podtatranské múzeum v Poprade – expozície v Spišskej Sobote (č. 33)

Podtatranské múzeum v Poprade-Spišskej Sobote ponúka 4 expozície:

 1. Cechy a remeslá – prezentuje zbierky cechového charakteru a výrobky remeselníkov,
 2. Meštianske bývanie – predstavuje pracovňu, spálňu, bytové a odevné doplnky meštianskej rodiny,
 3. Vznešenosť a pokora – prezentuje sakrálne umelecko-historické pamiatky zo 17.-19. stor., ktoré pochádzajú z dnes už zaniknutého kostola na Spiši,
 4. Osobnosti Spišskej Soboty – predstavuje významné osobnosti, ktoré pochádzali, žili a tvorili v Spišskej Sobote.

Múzeum je otvorené celoročne. Vstupné je 2,00 eur/os.

8. Augustín Szász

Na dome č. 41 je umiestnená pamätná tabuľa, ktorá pripomína Dr. Augustína Szásza. Dr. Szász bol riaditeľom spišskosobotskej nemocnice v 1. polovici 20. storočia. Tabuľa sa pôvodne nachádzala vo vestibule sobotskej nemocnice.

9. Gedeon Majunke

Na dome č. 49 vo vlyse atiky sú sgrafitá symbolizujúce 7 slobodných umení a na fasáde znaky slobodomurárstva. Dom prestaval už spomínaný Gedeon Majunke, architekt a staviteľ, autor väčšiny hrázdených objektov vo Vysokých Tatrách z konca 19. stor.

10. Evanjelický kostol

Najvýchodnejší cíp námestia uzatvára evanjelický klasicistický kostol z roku 1777. Kostol môžete navštíviť každú poslednú nedeľu v mesiaci o 10.30 h v čase Služieb Božích evanjelickej cirkvi, a. v.

11. Nemocnica

V miestach, kde kedysi stála nemocnica, sú dnes už len 2 stĺpiky, ktoré vymedzovali vchod do areálu nemocnice.

12. Meštianske domy (č. 60-68)

Na severnej strane námestia sa nachádzajú meštianske domy so sedlovou strechou pokrytou šindľami, s unikátnou vystupujúcou podlomenicou a vysunutými drevenými žľabmi – chrličmi vody.

13. Ján Brokoff (č. 26)

Na dome č. 26 je umiestnená ďalšia pamätná tabuľa, tentoraz venovaná Jánovi Brokoffovi. Ján Brokoff bol významým predstaviteľom českého sochárskeho baroka. Medzi inými navrhol napr. sochu Jána Nepomuckého na Karlovom moste v Prahe

14. Velická brána (medzi domami č. 14 a 16)

Jediná brána, ktorá sa zachovala. Pôvodne boli 4 – Popradská, Matejovská, SlavkovskáVelická. Spája historické jadro s cintorínom, ktorý sa nachádza mimo územia pamiatkovej rezervácie.

15. Historický cintorín

Na historickom cintoríne sa nachádzajú hroby viacerých významných osobností Spišskej Soboty, napr. Gedeon Majunke, Johann Georg Reiner, či Dr. Augustín Szász.

Preto, ak navštívite Spišskú Sobotu, zavolajte mi a veľmi rád vás ňou prevediem.

Prečítajte si tiež:

Článok bol sponzorovaný mestom Poprad. 

© Ing. Adam Vanečko

Comments

 1. V texte je niekoľko nepravdivých informácií. Napr. :
  – že pamätná tabuľa Dr. Augustína Szásza je osadená na jeho rodnom dome. Dr. Szász je rodák zo Spišských Vlach. Táto tabuľa sa na priečelie domu dostala druhotne. Pôvodne bola umiestnená vo vestibule sobotskej nemocnice.
  – ani tabuľa Janovi Brokoffovi nie je umiestnená na jeho rodnom dome, nakoľko sa nevie ktorý dom je jeho rodným domom,
  – socha Immaculaty bola postavená po navrátení z poľského zálohu. Existovala už dávno predtým

  1. Dobrý deň, váž. VVVVV,
   ďakujem za Vašu pripomienky. Už som ich zapracoval do článku.
   S pozdravom
   Adam Vanečko Traveller 🙂

Comments are closed.