travel and emotions 2023 katarina liskova

Travel & Emotions 2023

Vo štvrtok 22. júna 2023 sa o 16.00 h uskutočnilo v hoteli Balnea Esplanade na kúpeľnom ostrove v Piešťanoch otvorenie výstavy fotografií Travel & Emotions 2023 (Cestovanie a emócie 2023).

FIJET Slovakia pokračuje v tradícii súťaže a medzinárodnej výstavy fotografií Travel & Emotions (Cestovanie a emócie) autorov a novinárov, ktorí píšu o cestovnom ruchu. Už 5. ročník výstavy prezentuje 55 fotografií autorov z Česka, Belgicka, Bulharska, Chorvátska, Kanady, Maďarska, Rakúska a samozrejme Slovenska.

Kurátorom výstavy je historik a teoretik fotografie PhDr. Marián Pauer, ESFIAP.

Medzinárodná porota vyhodnotila najlepšie fotografie Travel & Emotions 2023 v týchto kategóriách:

 • Individuálna fotografia:
  • Rudolf Bihary, Slovensko – Letná akadémia fotografie
  • Karel Meuleman, Belgicko – Taliansky maliar na Lago di Orta
  • Radoslav Sviretsov, Bulharsko – Paralellum
 • Kategória príbeh, seriál fotografií:
  • Katarína Lišková, Slovensko – Mariachis z námestia Garibaldi
 • Špeciálna kategória deti a mládež:
  • Jerguš Polák, Slovensko – Cestovateľ

Výstavu Travel & Emotions 2023 (Cestovanie a emócie 2023) môžete navštíviť do 8. augusta 2023.

Zoznam autorov fotografií výstavy Travel & Emotions 2023:

 1. Rudolf Bihary, Slovensko
 2. Jure Divić, Chorvátsko
 3. Jurica Galić, Chorvátsko
 4. Tomáš Helísek, Česko
 5. Adriana Kiss, Maďarsko
 6. Slobodan Kadić, Chorvátsko
 7. Ivan Kenéz, Slovensko
 8. Danijel Koletić, Chorvátsko
 9. Georgi Kozhuharov, Bulharsko
 10. Katarína Lišková, Slovensko
 11. Karel Meuleman, Belgicko
 12. Jerguš Polák, Slovensko
 13. Paul Stacho, Kanada
 14. Radoslav Sviretsov, Bulharsko
 15. Tatiana Rundesová, Slovensko
 16. Milena Tzankova, Bulharsko
 17. Adam Vanečko, Slovensko
 18. Ingrid Žalneva, Rakúsko/Slovensko

Prečítajte si, aká bola výstava Travel & Emotions 2022?

Dôležité linky:

Organizátorom výstavy je občianske združenie FIJET Slovakia, ktoré je členom F.I.J.E.T. (Fédération Internationale des Journalistes et Ecrivains du Tourisme, v preklade Medzinárodnej federácie novinárov a autorov v oblasti cestovného ruchu). Federácia je asociovaným členom UN WTO (United Nations World Tourism Organization, v preklade Svetová organizácia cestovného ruchu). Partnermi výstavy sú LOToS, spolok lokálnych a regionálnych televízií Slovenska, Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj zážitkov, cestovná kancelária Tour4U, sieť kúpeľných hotelov Ensana Hotels, Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany a Bratislavská organizácia cestovného ruchu.

© Ing. Adam Vanečko