letna fijet akademia pre mladych zurnalistov 2022 maroko summer fijet academy for young journalists 2022 morocco

Letná FIJET akadémia pre mladých žurnalistov 2022 Maroko

FIJET (Fédération Internationale des Journalistes et Ecrivains du Tourisme, po slovensky Medzinárodná federácia novinárov a autorov píšucich o cestovnom ruchu) organizuje projekt letná FIJET akadémia pre mladých žurnalistov. Organizovania sa každý rok chopí iný národný koordinátor FIJET akadémie. V roku 2022, po 2-ročnej prestávke kvôli pandémii, sa organizovania letnej FIJET akadémie ujalo Maroko.

Program letnej FIJET akadémie pre mladých žurnalistov

Organizátor zabezpečil pre účastníkov akadémie ubytovanie v internátoch Vyššieho medzinárodného inštitútu cestovného ruchu v Tangeri (po francúzsky Institut Supérieur International de Tourisme de Tanger, skrátene ISITT), stravovanie formou plnej penzie, transfery autobusom a/alebo vlakom z a na letiská v Casablance a Tangeri, prepravu autobusom počas exkurzií, vstupy do atraktivít a, samozrejme, odborné prednášky od predstaviteľov žurnalistiky a cestovného ruchu nielen z Maroka, ale aj zo sveta.

Letná FIJET akadémia pre mladých žurnalistov – Prednášky

Pre účastníkov pripravili počas celého týždňa bohatý program. Po raňajkách absolvovali prednášky, ktoré sa týkali výziev cestovného ruchu vo svete po pandémii. Počas prednášok sa účastníci oboznámili s hlavnými problémami, ktoré trápia cestovný ruch po jeho opätovnom oživení. Prednášky boli rozdelené coffee break-om. Po prednáškach nasledoval obed. Po obede sa všetci účastníci vybrali na exkurziu, každý deň na iné miesto v severnom Maroku.

Letná FIJET akadémia pre mladých žurnalistov – Exkurzie

Prvý deň účastníci navštívili záhrady Perdicaris, maják na myse Spartel, Herkulesove jaskyne a absolvovali večernú prehliadku mesta Tanger. Miestny sprievodca poskytol počas celej exkurzie odborný výklad. Druhý deň navštívili účastníci archeologickú lokalitu Lixus. Účastníci mali navštíviť aj mesto Larache, ale pre nedostatok času návštevu nestihli. Tretí deň sa túlali v Chefchaouen, modrom meste v púšti, 4. deň sa dozvedeli o plánoch rozšírenia prístavu v Tangeri, 5. deň obdivovali UNESCO lokalitu Tetouan a posledný, 6. deň poznávali a kúpali sa v meste na pobreží Atlantiku, Assilah.

Počas exkurzií mali účastníci možnosť spoznať sever Maroka, ktorý budú prezentovať prostredníctvom svojich distribučných kanálov. Posledný večer pripravili organizátori slávnostnú večeru s hudobným programom a odovzdávali „Osvedčenia o účasti“ na letnej FIJET akadémii pre mladých žurnalistov.

Podmienky účasti a povinnosti účastníkov na letnej FIJET akadémii

Povinnosťou potenciálnych účastníkov je pred letnou akadémiou vyplniť žiadosť, ktorú do určitého termínu zašlú svojej národnej asociácii. Podmienkou účasti je ovládanie anglického jazyka. Celkové náklady na jedného účastníka boli 350 eur, z čoho 50 % nákladov hradil za účastníka medzinárodný FIJET a ďalších 50 % nákladov hradil národný koordinátor. Ďalšou povinnosťou účastníkov bolo zabezpečiť si letenku na organizátorom určené letisko.

Záverom …

Verím, že moje postrehy pomôžu potenciálnym návštevníkom Maroka pri rozhodovaní o cestovaní do tejto krajiny. V budúcnosti by som sa rád zameral na definovanie prekážok, ktoré bránia rozvoju cestovného ruchu a ich následné riešenie.

Prečítajte si ďalšie články z Maroka:

Užitočné linky:

Článok vznikol v spolupráci s FIJET a FIJET Slovakia.

© Ing. Adam Vanečko