apolonov chram lednicko valticky areal palava juzna morava cesko

15 dôvodov pre Lednicko-valtický areál

Lednicko-valtický areál vybudoval vládnuci kniežací rod Lichtenštajnovcov v období od 17.-20. storočia. Podľa anglických romantických princípov krajinnej architektúry spojili barokový, klasicistický a neogotický štýl s vidiekom. S rozlohou okolo 200 m2 ide o jednu z najväčších človekom vytvorených kultúrnych krajín v Európe.

Zámok Valtice

Kompozícia areálu sa zakladá na 2 zámkoch – Valtickom a Lednickom. Zámok Valtice má síce stredoveké základy, postupne ho viackrát prestavali v renesančnom, manieristickom a napokon najvýraznejšom – barokovom slohu. O barokovú prestavbu sa zaslúžil predovšetkým Johann Bernard Fischer von Erlach. O valtickom zámku a jeho prehliadkových okruhoch som napísal viac v článku Valtice.

Zámok v Lednici

Na mieste zámku v Lednici v roku 1570 stála renesančná vila, ktorú neskôr v zmysle dobovej módy prestavali v barokovom, klasicistickom a neogotickom štýle. Neogotická prestavba prebiehala okolo roku 1850 a zámok sa tak pripojil k viacerým stavbám v romantickom slohu, ktoré sa nachádzajú v parku neďaleko zámku. Ide predovšetkým o skleník, minaret a ďalšie menšie objekty. O zámku, skleníku, francúzskom parku a anglickej záhrade som napísal viac v článku Lednice.

Niektoré objekty Lednicko-valtického areálu postavili s veľkým dôrazom na vyvýšených miestach, napr. Kolonáda na Rajstně, Rendezvous – Dianin chrám alebo Apolónov chrám. Ďalšie na križovatkách hlavných ciest, napr. obelisk alebo Hraničný zámoček na hranici medzi Moravou a dolným Rakúskom. Väčšina objektov poskytuje výhľad na 2 dominanty areálu – Kolonádu na Rajstněminaret vo vzdialenosti 10 km na sever od nej.

Dôležitým prvkom vzhľadu celého areálu je použitie pôvodných, exotických drevín a zvolená stratégia výstavby. Najväčšiu rozmanitosť nájdeme pochopiteľne v parkoch okolo zámkov vo Valticiach a v Lednici. Lednicko-valtický areál citlivo spája pôvodné a exotické prírodné prvky. Lednicko-valtické panstvo slúžilo vďaka kombinácii barokovej, klasicistickej a neogotickej architektúry a transformáciou krajiny podľa anglických romantických zásad ako vzor v celom Podunajskom regióne. O návrh a vybudovanie sa v obdobiach od osvietenstva, po romantizmus a neskôr zaslúžila jediná rodina.

Lednicko-valtický areál sa stal súčasťou Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO v roku 1996. Areál pozostáva z 2 vyššie spomenutých zámkov, 15 drobných stavieb, tzv. saletov a ďalších objektov:

1. Belveder

Lovecký zámoček Belveder (1,7 km/5 min. autom severne od infocentra Valtice) slúžil na chov bažantov. Zo zámočku sa naskytuje výhľad na Pálavu Mikulov. O Belvederi a možnostiach trávenia voľného času v ňom som napísal v článku Valtice.

2. Kolonáda na Rajstně

Kolonáda na Rajstně (alebo tiež Reistna – názov vrchu; 2,5 km/7 min. autom juhozápadne od infocentra Valtice) je spomienkou na Františka Jozefa I., Filipa Ľudovíta, príslušníkov rodu Lichtenštajnovcov. Pripomínajú ich nápisy na stenách. Galériu, z ktorej je výhľad na celý Lednicko-valtický areál, nesie 24 korintských stĺpov. Kolonáda je prístupná od apríla do októbra. Vstupenka stojí 30 czk/1,18 eur/os. O kolonáde som tiež písal v článku Valtice.

3. Rendezvous – Dianin chrám

Rendezvous alebo tiež Dianin chrám (3,4 km/8 min. autom severovýchodne od infocentra Valtice) sa nachádza na najvyššom mieste Bořího lesa. Chrám má podobu rímskeho víťazného oblúka. Sochy znázorňujú doby dňa, reliéfy lovecké výjavy a nápisy sú venované rímskej bohyni lovu Diane. O prevádzkovej dobe, dĺžke prehliadky a vstupnom do Dianinho chrámu som napísal viac v článku Valtice.

4. Kaplnka sv. Huberta

Kaplnka sv. Huberta (6 km/12 min. autom severovýchodne od infocentra Valtice) je najmladšou stavbou celého Lednicko-valtického areálu. Vznikla v polovici 19. storočia v roku 1855. Stavba napodobňuje gotické kaplnky, stojí na trojbokom základe a dominantou je socha sv. Huberta, patróna poľovníkov. Sochu postavili z pieskovcových kvádrov, ktoré označili vymyslenými stredovekými kamenickými značkami. Na záver poľovačky sa pri kaplnke slúžila ďakovná bohoslužba. Kaplnka sv. Huberta je voľne prístupná návštevníkom.

5. Maurská vodáreň, Akvadukt a Minaret

Drobné stavby Maurská vodáreň, AkvaduktMinaret nájdete v zámockom parku. Maurská vodáreň (600 m/7 min. pešo severovýchodne od infocentra Lednice) plnila hneď dve funkcie. Privádzala vodu do zámockého parku a zároveň slúžila zámockým pánom ako kúpele. Kombinuje v sebe gotické a maurské prvky.

Ďalším objektom je rímsky vodovod, tzv. „akvadukt“ (1,2 km/3 min. autom severne od infocentra Lednice). Pôvodne ním skutočne pretekala voda, padala na hladinu ako umelý vodopád a vnášala do krajiny pohyb, iskrenie a zvukové efekty. V bezprostrednej blízkosti akvaduktu je umelá jaskyňa „Peklo“.

Šesťdesiat metrov vysoký minaret (2,3 km/5 min. autom severne od infocentra Lednice) postavili v močaristej pôde zámockého parku na drevených pilótach. Tvorí ho 1-poschodová budova, z ktorej rastie 3-poschodová veža s vyhliadkovými ochodzami. Prízemie s arkádami nesie nápisy z koránu. Na 1. poschodí je návštevníkom sprístupnených 8 miestností, ktoré sú zaklenuté klenbami a zdobia ich maurské ornamenty. Minaret poskytuje výhľad na celý Lednicko-valtický areál. O objektoch v zámockej záhrade som viac napísal v článku Lednice.

Vedeli ste, že pri peknom počasí údajne dovidíte až na vrchol veže dómu sv. Štefana vo Viedni?

6. Rybničný zámoček

Rybničný zámoček (2,4 km/5 min. autom južne od infocentra Lednice) na miernom návrší sa odráža na hladine Prostredného rybníka. Je jednoduchou poschodovou budovou. Svetlo sa dovnútra dostáva vďaka 3 francúzskym oknám na priečelí zámočku. Zámoček v súčasnosti patrí Mendelovej univerzite v Brne a slúži na usporadúvanie kultúrno-spoločenských podujatí. Verejnosti je prístupný len párkrát v roku, na Veľkú noc a na Vianoce.

7. Obelisk

Pamätník Obelisk (3,4 km/8 min. autom severne od infocentra Lednice) pripomína mier, ktorý bol uzavretý medzi Rakúskom a Francúzskom 17. novembra 1796. Obelisk z pieskovcových blokov má výšku 23 m a pozlátená hviezda na jeho vrchole odráža slnečné lúče na všetky strany. Ľudové označenie obelisku „Facka“ údajne poukazuje na ukončenie hádky medzi manželmi z rodu Lichtenštajnovcov po manželovej vysokej prehre v kartách. Podľa inej verzie manželka prehrala v kartách za jednu noc celé panstvo Pálavu. Podľa poslednej verzie na mieste, kde stojí obelisk, dala údajne manželka svojmu mužovi facku za jeho neveru. Ako to v skutočnosti bolo, sa dnes už asi nedozvieme. Obelisk je voľne prístupný návštevníkom.

8. Lovecký zámoček

Klasicistický Lovecký zámoček (3 km/9 min. autom východne od infocentra Lednice) bol kedysi horárňou na ceste k Janohradu. Z balkóna na 1. poschodí zámočku sledovali dámy priebeh lovu. Zámoček je v súčasnosti v súkromnom vlastníctve a nie je verejnosti prístupný.

9. Janov hrad

Umelá hradná zrúcanina Janov hrad (5,1 km/13 min. autom východne od infocentra Lednice) získala svoje meno po Janovi Lichtenštajnskom. Na prízemí býval hájnik. V romantickej zrúcanine sa panstvo schádzalo pri poľovačkách a na poschodí vo veľkej hodovnej sieni organizovalo bohaté hostiny. V súčasnosti je na hrade stála expozícia a slúži tiež ako obradná sieň mesta Podivín. Hrad je návštevníkom prístupný od júna do októbra. Prehliadka so sprievodcom trvá 25 minút. Vstupenka stojí 80 czk/3,15 eur/os. Na hrade môžete platiť platobnou kartou. Janov hrad som tiež spomínal v článku Lednice.

10. Apolónov chrám

Klasicistický chrám boha slnka, Apolónov chrám (6,6 km/11 min. autom severozápadne od infocentra Břeclav), tvorí 8 stĺpov v dórskom slohu pred priečelným múrom s polkruhovým výklenkom. Nad rímsou je nadstavba zaklenutá polovičnou kupolou a ukončená vyhliadkovou terasou na Mlynský rybník. Zo zadnej strany chrámu prilieha prístavba s bytom. Vo vlyse nájdeme motívy zo starých gréckych bájí o Apolónovi na slnečnom voze, ktorý ťahá štvorzáprah, skupinu bôžikov lásky s podobou detí, tzv. amoretov s Apolónovou lýrou a dvojicami múz. Chrám je návštevníkom prístupný celoročne, v čase mimosezóny prevažne cez víkendy. Vstupenka stojí 40 czk/1,57 eur/os. V cene vstupenky je požičanie ďalekohľadu.

11. Nový dvor – statok Lichtenštajnovcov

Nový dvor – statok Lichtenštajnovcov (8,3 km/17 min. autom severozápadne od infocentra Břeclav) postavili v empírovom štýle. Čelnú stranu tvorí arkádový múr s rotundou s ochodzou. Múr zakončujú vjazdy s portálmi. Stavba sa rozkladá okolo štvorcového dvora. Pôvodne ho vybudovali na chov oviec merino, neskôr na chov švajčiarskych kráv bernského plemena a nakoniec koní. V súčasnosti je statok v súkromnom vlastníctve a slúži svojmu pôvodnému účelu – chovu koní.

12. Chrám troch Grácií

Chrám 3 Grácií (12,7 km/19 min. autom západne od infocentra Břeclav) taktiež postavili v empírovom štýle. Zdobí ho mramor a mozaika. Polkruhová stavba, ktorú podopiera 12 iónskych stĺpov, obklopuje súsošie 3 Grácií – antických bohýň – Atény, Artemidy Afrodity. Súsošie vytesali z jediného kusu kameňa. Ďalšie sochy vo výklenkoch predstavujú jednotlivé vedné a umelecké odbory. V chráme sa kedysi nachádzal byt pre lesnícky personál. Dnes v ňom nájdete sálu s valenou klenbou a maľbou na stenách. Chrám nie je verejnosti prístupný.

13. Zámoček Pohansko

Empírový Zámoček Pohansko (7,4 km/19 min. autom južne od infocentra Břeclav) postavili priamo na vale hradiska z čias Veľkej Moravy. V zámočku panstvo oddychovalo po poľovačkách v obore, ktorá patrí medzi najväčšie Česku. Vo vnútri zámočku uvidíte archeologické predmety zo spomínaného veľkomoravského hradiska. Zámoček je návštevníkom prístupný od apríla do októbra. Vstupenka stojí 50 czk/1,97 eur/os.

14. Zámoček Lány

Zámoček Lány (8,8 km/19 min. autom juhovýchodne od infocentra Břeclav) je najvzdialenejšou stavbou celého Lednicko-valtického areálu. Panstvo zámoček využívalo počas poľovačiek, tentoraz v obore Soutok. Zámoček nie je verejnosti prístupný, pretože sa nachádza v súkromnom vlastníctve.

15. Hraničný zámoček

Hraničný zámoček (5,9 km/10 min. autom juhozápadne od infocentra Lednice a 7,3 km/11 min. autom severne od infocentra Valtice) postavili v klasicistickom slohu. V reštaurácii ochutnajte degustačné menu v štýle fine-dining (zážitková gastronómia). V suteréne zámočku ochutnajte víno vo vínnej pivnici. Na záver na terasách zámočku s výhľadom na Hlohovecký rybník načerpajte nové sily v chill-out zóne. Počas letnej turistickej sezóny sa tiež môžete občerstviť v bistre pri zámočku.

Vedeli ste, že stredom Hraničného zámočku prechádzala do roku 1919 hranica medzi Dolným Rakúskom a Moravou?

Lednicko-valtický areál – ďalšie objekty

Lednicko-valtický areál ďalej tvoria jazdiarne lednického zámku, kostol sv. Jakuba staršieho, ktorý je súčasťou lednického zámku, dnes už nefunkčná Jubilejná fontána na Zámockom námestí v Lednici, železničná stanica v Lednici, Lednické rybníky (Nesyt, Hlohovecký, Prostredný Mlynský), Bezručova aleja či zámocký mlyn Nejdek, v ktorom sa môžete ubytovať.

Monumentálne trojkrídlové jazdiarne so stajňami vybudovali západne od zámku. Jazdiarne najstaršou zachovanou časťou celého zámockého komplexu. V ich priestoroch vzniklo Multifunkčné centrum Zámok Lednice. Ponúkajú 2 stále expozície:

  • Obnova jazdiarní – nahliadnete do technických výkresov a porovnáte stav pred rekonštrukciou a po nej,
  • Krajinou záhrad – vývin Lednicko-valtického areálu od doby ľadovej až po súčasnosť.

Stále expozície dopĺňajú krátkodobé výstavy. Jazdiarne sú návštevníkom prístupné celoročne. Vstupenka stojí 80 czk/3,15 eur/os.

Zo všetkých stavieb Lednicko-valtického areálu som navštívil polovicu. Nemám 1 dôvod, ale minimálne 9 dôvodov vrátiť sa do lokality opäť.

Za uvedenie a pozitívne hodnotenie služieb podnikov, inštitúcií a organizácií cestovného ruchu som nedostal nič zdarma.

Ceny boli prepočítané podľa aktuálneho kurzu Národnej banky Slovenska platného k 6. 10. 2021 (1 eur = 25,415 czk).

© Ing. Adam Vanečko