banska bystrica horehronie pohronie stredne slovensko urpin kalvaria

15 dôvodov pre mesto Banská Bystrica

V minulom článku Banská Bystrica – návod na prežitie ste sa dozvedeli stručnú históriu mesta a všetky potrebné informácie o staniciach, mestskej hromadnej doprave, ubytovacích zariadeniach, reštauráciách a informačnom centre. V dnešnom článku vám predstavím 15 dôvodov, pre ktoré by ste mali navštíviť Banskú Bystricu.

Atraktivity mesta sa sústreďujú v areáli mestského hradu, na Námestí SNP a v ich okolí. Uvedené atraktivity nie sú rebríčkom od najlepšej po najhoršiu, sú zoznamom toho najzaujímavejšieho, čo podľa autora mesto ponúka.

Hrad v meste Banská Bystrica

Areál mestského hradu (vstup voľný) sa nachádza v severovýchodnom cípe Námestia SNP (220 m/3 min. pešo severovýchodne). Mestský hrad s kostolom uprostred je charakteristickým prvkom banských miest s nemeckými obyvateľmi. Mnohí si to neuvedomujú, ale súbor budov bol kedysi súčasťou opevneného hradu. Pôvodné kamenné opevnenie si ešte i dnes môžete všimnúť na dlažbe. Podobné opevnené kostoly nájdete napr. aj v slovenskej Banskej Štiavnici alebo rumunskej obci Prejmer.

1. Barbakán Banská Bystrica

Barbakán (vstup voľný) alebo tiež opevnený vstup s vežou je asi najznámejším prvkom mestského hradu a Banskej Bystrice. Práve tadiaľto sa v stredoveku vchádzalo po padacom moste ponad umelo vytvorenú vodnú priekopu do areálu hradu. Vo veži sa nachádzajú 3 zvony. Ten najťažší váži takmer jednu tonu.

2. Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Kostol Nanebovzatia Panny Márie (vstup voľný počas bohoslužieb) patrí medzi najstaršie stavby mesta. Pochádza už z 13. storočia. Kostol s románskymi základmi goticky prestavali. Chýry o zručnom rezbárovi Majstrovi Pavlovi z Levoče sa dostali až do mesta Banská Bystrica. Severnú kaplnku kostola, kaplnku sv. Barbory, zdobí neskorogotický oltár sv. Barbory práve z jeho dielne. 

Pred kostolom sa nachádza bronzové súsošie dvoch mužov. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že sú to Konštantín a Metod. V skutočnosti je to katolícky biskup a prvý predseda Matice slovenskej Štefan Moyzes a evanjelický farár a podpredseda Maticej slovenskej Karol Kuzmány.

3. Matejov dom Banská Bystrica

Matejov dom (2,50 eur/os.) je akýmsi stredovekým mrakodrapom a zároveň najstaršou svetskou pamiatkou v mestskom hrade. Vysoký úzky dom má až 5 poschodí. V minulosti slúžil kráľovským úradníkom. Názov Matejov má aj vďaka erbu kráľa Mateja Korvína a jeho manželky kráľovnej Beatrix Aragónskej na fasáde budovy. Erb pochádza z roku 1479.

V dome sa nachádzajú expozícia Stredoslovenského múzea. Môžete sa tak oboznámiť so vznikom mesta, cechmi a remeslami, chladnými zbraňami, gotickým sakrálnym umením a osobnosťami mesta. V rámci jedného predmetu počas štúdia na univerzite sme navštívili tunajšiu historickú a archeologickú expozíciu. Matejov dom je momentálne z technických príčin zatvorený. Expozíciu by mali otvoriť v júli tohto roku (2019).  

4. Stará radnica – Pretórium

Stará radnica – Pretórium (2 eur/os.) slúžila mestskej správe vrátane pracovne richtára a mestského notára. V jej pivnici bola mučiareň a väzenie. Neskôr sa radnica presunula do domu na námestí SNP v južnej časti zástavby. Stredoslovenská galéria využíva priestory Pretória na usporadúvanie prechodných výstav súčasného umenia domácich a zahraničných autorov. 

Námestie SNP v meste Banská Bystrica

Banská Bystrica má jedno z najkrajších stredovekých námestí na Slovensku. Obklopujú ho renesančné domy bohatých nemeckých mešťanov s do výšky sa týčiacimi barokovými vežami s cibuľovitými kupolami. Mesto milujem cez leto, keď sa zaplní terasami. Len tak si sadnúť na jednu z nich, vychutnávať si šálku kávy a výhľad na stredovekú zástavbu.

5. Hodinová veža Banská Bystrica

Hodinová veža (2 eur/os.) bola postavená v polovici 16. storočia pri vážnici ako súčasť mestského trhu. Okrem toho, že na nej boli umiestnené hodiny, plnila tiež strážnu funkciu, napr. v prípade požiaru alebo ohrozenia nepriateľom. V jej prízemí sa podobne ako v starej radnici nachádzala mučiareň a väznica. Z veže sa pri slávnostných príležitostiach ozýval tiež mestský trubač.

„Zaujímavosťou je, že veža sa vychyľuje od svojej osi o 68 cm. Je to spôsobené tým, že po jej ľavej strane kedysi stála budova mäsiarstva, ktorú v 60. rokoch 20. storočia zbúrali. Nechtiac tak narušili statiku veže.“

Veža má výšku 34 m a ochodza sa nachádza vo výške 20 m. Počas letnej turistickej sezóny môžete vystúpiť po 101 schodoch na ochodzu veže a kochať sa výhľadom na mesto a jeho okolie. Vstup do veže zabezpečuje informačné centrum. Ďalšie „šikmé veže“ na Slovensku nájdete napr. v PopradeSpišskej Sobote a vo Vrbovom pri Piešťanoch.

6. Mariánsky stĺp a kamenná fontána

Mariánsky stĺp pred Hodinovou vežou vztýčili v barokovom štýle v roku 1719 na znamenie vďačnosti Panne Márii po skončení moru. Západne od mariánskeho stĺpa sa nachádza kamenná fontána. Tá v minulosti slúžila ako napájadlo pre kone a dobytok v období trhov. Skutočný zážitok ponúka v letných mesiacoch vďaka svojim zvukovým a svetelným efektom.

7. Thurzov dom

Thurzov dom sa nachádza v južnej časti zástavby západne od novej radnice. Vďaka renesančnej sgrafitovej výzdobe je asi najnápadnejším domom na námestí. Od roku 1495 bol sídlom thurzovsko-fuggerovskej spoločnosti, ktorá obchodovala s meďou. Na prízemí domu vľavo sa nachádza tzv. „Zelená sieň“ so vzácnou nástennou maľbou z 15. storočia. Svetské motívy sa na stenách striedajú s tými biblickými.

V dome dnes sídli Stredoslovenské múzeum. Múzeum tvorí stála expozícia, Zelená sieň a prechodné výstavy. Stála spoločenskovedná expozícia „História stredného Slovenska“ je momentálne zatvorená z dôvodu rekonštrukcie. Na každú výstavu (1,50 eur/os.) a do Zelenej siene (1 eur/os.) sa vstupné kupuje samostatne. Preto musíte už pri pokladni povedať, čo máte záujem vidieť. Výstavy (obzvlášť na poschodí) nie sú totiž od seba nijako oddelené. 

Ostatné pamiatky v okolí Námestia SNP v meste Banská Bystrica

Takmer všetky ostatné pamiatky (až na Tihányiovský kaštieľ a kalváriu) sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti Námestia SNP.

8. Bethlenov dom

Bethlenov dom sa nachádza na Dolnej ulici (150 m/2 min. pešo juhozápadne od Námestia SNP; 2 eur/os.). Údajne v tomto dome v roku 1620 uhorský snem zvolil sedmohradské knieža a vodcu protihabsburského povstania Gabriela Bethlena za uhorského kráľa. Bethlenov dom je sídlom Stredoslovenskej galérie a v jeho priestoroch sa konajú prechodné výstavy.

9. Vila Dominika Skuteckého

Vila Dominika Skuteckého sa nachádza na Hornej ulici (750 m/9 min. pešo severovýchodne od Námestia SNP; 2 eur/os.). Vilu postavili v štýle talianskej renesancie. Dominik Skutecký, predstaviteľ realistickej maľby z prelomu 19. a 20. storočia, tvoril v ateliéri na poschodí vily viac ako 30 rokov. V súčasnosti jej priestory slúžia ako stála expozícia a pocta tomuto maliarovi. Vila je momentálne z dôvodu reštaurovania a digitalizovania zatvorená. Stredoslovenská galéria ju plánuje otvoriť v marci tohto roku (2019).

10. Pamätník Slovenského národného povstania

Pamätník SNP (2 eur/os.) sa nachádza 450 m/5 min. pešo juhovýchodne od Námestia SNP. Budovu postavili v roku 1969. Dva betónové objekty spája sklenený mostík. Na nádvorí múzea nájdete súsošie s názvom „Obete varujú“. V priestoroch pamätníka sídli Múzeum SNP. Stála výstava „Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939-1945“ sa zameriava na dejiny Slovenska v súvislosti s dejinami Európy od roku 1918 až do začiatku 60. rokov 20. storočia.

Hlavnou témou je samozrejme sformovanie protifašistického odboja, ktorý vyústil do Slovenského národného povstania. Do parku pri pamätníku umiestnili skanzen česko-slovenskej, nemeckej a sovietskej ťažkej bojovej techniky (vstup voľný) vrát. sovietskeho dopravného a bombardovacieho lietadla (0,50 eur/os.), ktoré poskytovalo pomoc počas povstania. 

„Dodnes sa vedú diskusie o tom, čo budova vlastne znázorňuje. Jedni tvrdia, že je to rozpolené srdce, ďalší, že pastiersky, či partizánsky klobúk, iným budova pripomína ufo, …“

Múzeum SNP som navštívil ešte v rámci exkurzie na základnej škole. Počas štúdia na univerzite som prechádzal okolo múzea takmer každý deň, ale nikdy som si nenašiel čas, aby som sa išiel opäť pozrieť dovnútra. Hádam pri najbližšej návšteve mesta sa mi to podarí.

11. Štátna opera

Štátna opera (260 m/3 min. pešo južne od Námestia SNP) sídli v budove Národného domu. Budovu postavili podľa návrhu zakladateľa modernej slovenskej architektúry Emila Belluša v 20. rokoch 20. storočia. Od roku 1993 je opera najmenšounajmladšou opernou scénou na Slovensku. Nezabudnem na úžasné predstavenia Eugen Onegin, Madama Butterfly, Gypsy roots – Čili – Cigánske korenie a mnohé ďalšie, ktoré som videl.

Mimochodom, vo vedľajšom vchode sa nachádza hotel, v reštaurácii ktorého servírujú famóznu „Bystrickú medenú tortu“. Unikátny recept pochádza zo začiatku 20. storočia. Hotel Národný dom je jediné miesto na celej planéte, kde ju môžete ochutnať.

12. Divadlo Štúdio Tanca

Divadlo Štúdio Tanca (1 km/15 min. pešo severne od Námestia SNP) je profesionálnym tanečným divadlom, ktoré na Slovensku nemá obdoby. Paradoxne som jedno z ich predstavení Androgén / Jadro nevidel v meste Banská Bystrica, ale v popradskom Dome kultúry, kedy s predstavením putovali po celom Slovensku. Predstavenia vás nenásilne donútia zamyslieť sa nad odovzdávanou myšlienkou. Všetkým milovníkom súčasného tanca vrelo odporúčam.

13. Záhrada Centrum nezávislej kultúry

Záhrada Centrum nezávislej kultúry (260 m/3 min. pešo severne od Námestia SNP) je kultúrne a komunitné centrum, ktoré sa nachádza v záhrade Beniczkého pasáže. Počas celého roka prezentuje vo svojich priestoroch súčasné umenie. Záhrada je domovskou scénou mestského Divadla z pasáže a občianskeho združenia Skok! „Záhradu“ som síce objavil trochu neskôr, napriek tomu som sa stihol zúčastniť pár zaujímavých podujatí a koncertov. 

14. Tihányiovský kaštieľ

Tihányiovský kaštieľ sa nachádza 2,2 km/26 min. pešo južne od Námestia SNP v mestskej časti Radvaň. V kaštieli našla svoje miesto prírodovedná expozícia „Príroda stredného Slovenska“ Stredoslovenského múzea. Múzeum dokumentuje kompletnú faunu a flóru tejto časti Slovenska.

15. Kalvária

Kalváriu s ôsmimi kaplnkami na lúke na kopci Urpín nad mestom vybudovali už na začiatku 18. storočia. Na konci krížovej cesty za lipovou alejou sa nachádza kostol Povýšenia sv. Kríža.

„Vždy, keď som sa mal učiť na skúšku (a nechcelo sa mi), riešil som to dvojakým spôsobom: buď som si išiel variť tureckú kávu do kuchynky alebo som sa išiel prejsť na bystrickú kalváriu. Alebo som urobil oboje.“

Do mesta Banská Bystrica sa so spolužiakmi z univerzity pravidelne vraciame každý rok na vianočné trhy. Verím, že táto tradícia nám vydrží čo najdlhšie. Na druhej strane by som ju zas rád rozšíril aj o ďalšiu tradíciu a pokojne sa vracal do mesta každý rok aj v lete.

Užitočné linky:

Za uvedenie a pozitívne hodnotenie služieb podnikov, inštitúcií a organizácií cestovného ruchu som nedostal nič zdarma.

© Ing. Adam Vanečko