mauzoleum grofa dionyza a frantisky andrassyovcov krasnohorske podhradie horny gemer okres roznava kosicky kraj kosice region slovensko

Krásnohorské Podhradie stráži príbeh bezhraničnej lásky

Nemusíte cestovať do Indie, aby ste na vlastné oči videli Tádž Mahal. I keď len ten slovenský, Mauzóleum grófa Dionýza a Františky Andrássyovcov, ktorý sa nachádza v obci Krásnohorské Podhradie. Nie je síce taký veľký a známy ako jeho starší brat z Indie. Tiež bol ale postavený z nekonečnej lásky.

Ako sa do obce Krásnohorské Podhradie dostať?

Krásnohorské Podhradie sa nachádza v historickom regióne horný Gemer v juhovýchodnej časti Slovenska, podľa administratívneho členenia v okrese Rožňava Košickom kraji.

Autom

Krásnohorské Podhradie nájdeme 6 km/7 min. autom východne od Rožňavy, 65 km/53 min. autom západne od najväčšieho mesta regiónu Košice a 80 km/1 h 20 min. autom južne od Popradu, z ktorého sme do lokality cestovali. Oproti mauzóleu cez cestu sa nachádza tzv. strážny dom (návštevnícke centrum), pri ktorom môžete parkovať.

Autobusom

V obci môžete vystúpiť na niekoľkých autobusových zastávkach:

  • Krásnohorské Podhradie, most,
  • zastávka Krásnohorské Podhradie, rázc. Úhorná,
  • Krásnohorské Podhradie, OcÚ,
  • autobusová zastávka Krásnohorské Podhradie, Podhradová,
  • Krásnohorské Podhradie, č. d. 51,
  • zastávka Krásnohorské Podhradie, osada,
  • Krásnohorské Podhradie, čakáreň.

Priamo pred mauzóleom sa nenachádza žiadna z vyššie uvedených zastávok. Autobusová zastávka Krásnohorské Podhradie, čakáreň je asi 750 m/10 min. pešo severozápadným smerom od mauzólea.

Vlakom

Južnou hranicou obce prechádza železničná trať. Tá slúži osobnej a nákladnej doprave. Medzi obcami Krásnohorské Podhradie, Lipovník Krásnohorská Dlhá Lúka sa nachádza bývalá vlaková zastávka, ale vlaky tu už nezastavujú. Najbližšia stanica je v Rožňave.

Kde získať v obci Krásnohorské Podhradie info?

Obec nemá vlastné turistické informačné centrum. Potrebné informácie určite dostanete v návštevníckom centre. Pre viac info vám odporúčam navštíviť turisticko-informačnú kanceláriu v centre Rožňavy.  

Čo v obci Krásnohorské Podhradie robiť, vidieť a navštíviť?

Pri ceste do mauzólea či už z Košíc alebo Rožňavy vášmu pohľadu určite neunikne hrad Krásna Hôrka vypínajúci sa na kopci. Hrad v roku 2012 vyhorel a dodnes ho z dôvodu rekonštrukcie nesprístupnili návštevníkom. Priamo v obci ešte môžete okrem mauzólea navštíviť Andrássyho obrazáreň.

Mauzóleum grófa Dionýza a Františky Andrássyovcov

Mauzóleum nechal postaviť v rokoch 1903-1904 gróf Dionýz Andrássy pre svoju milovanú manželku Františku, rodenú Hablavcovú, ktorá zomrela už v roku 1902 v Mníchove, kde bola dočasne pochovaná. Jej telesné pozostatky preniesli v deň druhého výročia úmrtia do obce Krásnohorské Podhradie. Dionýz prežil Františku o 11 rokov, keď v roku 1913 zomrel v Palerme na Sicílii. Krátko na to previezli i jeho telo do mauzólea, kde ho umiestnili vedľa manželky.

Projektantom mauzólea bol architekt a mníchovský profesor Richard Berndl. Okrem iných sa tiež spolupodieľal na Mozarteum v Salzburgu alebo kresťanskom a židovskom cintoríne v transylvánskom Brașove. Na stavbe a umeleckej výzdobe priložili ruku k dielu ďalší mníchovskí umelci.

Mauzóleum je ukážkou ojedinelej sepulkrálnej (náhrobnej) architektúry na Slovensku. Výnimočné je tiež tým, že ho postavili v mníchovskom secesnom štýle a nie pod viedensko-budapeštianskym vplyvom, ktorý bol na našom území viac rozšírený. Gróf sa údajne inšpiroval mauzóleom kráľa Teodorika v severotalianskej Ravenne v regióne Emilia-Romagna. Zvonku pôsobí stavba z bieleho vápenca jednoducho až stroho. Zato interiér vám svojou výzdobou a umeleckým spracovaním doslova vyrazí dych.

Na vnútornú výzdobu bolo použitých niekoľko druhov mramoru z celého sveta. Napríklad na sarkofágy použili carrarský mramor z Talianska. Z toho istého druhu mramoru môžete obdivovať sochy na arcibiskupskom zámku v Kroměříži. A potom už len nechajte svoje oči blúdiť po sochách či latinských nápisoch. Kupola i v miernom prítmí vďaka drobným skleneným mozaikovým kockám zlatej farby doslova žiari.

Príbeh bezhraničnej lásky

O tom, že Dionýz Františku skutočne miloval niet pochýb. Františka nepochádzala zo šľachtického rodu a gróf si ju zobral napriek nesúhlasu rodičov. Dionýz porušil šľachtickú tradíciu a preto ho z rodu vydedili. Po smrti mladšieho brata a neskôr aj otca napokon gróf zdedil všetky majetky. Keďže s Františkou nemali žiadneho potomka, pomáhali sirotám, vdovám, starším a chudobným.

Ako bezhranične Dionýz svoju manželku miloval svedčí aj nápis v mauzóleu:

„Precítený hlbokými pocitmi veľkej vďačnosti, milosti a bezhraničnej lásky, požehnaným pozostatkom mojej drahej ženy a na dôkaz môjho večne trvajúceho žiaľu staviam tento panteón.“

Po prehliadke sa ešte určite prejdite parkom okolo mauzólea. Za hrobkou je pochovaný verný psík manželov, jazvečík Tascherl. Mauzóleum je otvorené celoročne. Vstupenka pre 1 dospelého návštevníka stojí 3 eur. Vstupenky si kúpite v strážnom dome, návštevníckom centre, ktoré sa nachádza oproti mauzóleu cez cestu.

Andrássyho obrazáreň

Andrássyho obrazáreň nechal postaviť v rokoch 1908-1909 gróf Dionýz Andrássy. V obrazárni sprístupnil zbierku umeleckých diel, ktoré zhromaždil počas svojho života. Po smrti grófa previezli diela na základe jeho poslednej vôle do Budapešti. V súčasnosti je obrazáreň otvorená len počas letnej turistickej sezóny a poskytuje priestor na sezónne výstavy.

Niektoré neobjavené atraktivity, regióny, či dokonca krajiny bývajú označené za najlepšie strážené tajomstvo. Verím, že sa na mňa nikto nenahnevá, ak si dovolím tak označiť i mauzóleum Andrássyovcov. Mauzóleum môžem opísať akýmikoľvek kvetnatými slovami. Žiadne z nich ale nenahradia pocity, ktoré vás naplnia pri jeho návšteve.

Navštívte tiež:

Užitočné linky:

Za uvedenie a pozitívne hodnotenie služieb podnikov, inštitúcií a organizácií cestovného ruchu som nedostal nič zdarma.

© Ing. Adam Vanečko