svaty kopecek u olomouce bazilika minor navstiveni panny marie

Svatý Kopeček u Olomouce

Slnečná veľkonočná nedeľa priam lákala niekam vybehnúť. Rozhodli sme sa pre nenáročnú prechádzku do mestskej štvrte Svatý Kopeček u Olomouce s neprehliadnuteľnou bazilikou minor Navštívenia Panny Márie.

Ako sa na Svatý Kopeček u Olomouce dostať?

Svatý Kopeček u Olomouce bol kedysi samostatnou obcou, dnes je súčasťou Olomouca. Nachádza sa v turistickej oblasti Stredná Morava, v turistickom regióne Stredná Morava a Jeseníky. Z administratívneho hľadiska sa nachádza v okrese Olomouc Olomouckom kraji.

Autom

Mestskou štvrťou Svatý Kopeček u Olomouce neprechádza žiadna diaľnica ani cesta 1. triedy. Olomoucom prechádzajú:

Autobusom

V mestskej štvrti Svatý Kopeček u Olomouce sa nachádzajú 2 autobusové zastávky.

  • Svatý Kopeček, bazilika – 260 m/3 min. pešo východne do baziliky minor Navštívenia Panny Márie
  • a Svatý Kopeček , ZOO – 700 m/9 min. pešo východne od baziliky.

V obci Samotišky, ktorá susedí so Svatým Kopečkom, sa ešte nachádza rovnomenná autobusová zastávka (1 km/19 min. pešo západne od baziliky).

Vlakom

Štvrťou Svatý Kopeček u Olomouce neprechádza žiadna železničná trať. Olomoucom prechádzajú trate č. 270, 275, 290, 301 a 310.

Pešo a na bicykli

Olomouca vedie na Svatý Kopeček cyklistický chodník. Z autobusovej zastávky Samotišky začína Moravsko-sliezska vetva Svätojakubskej cesty. Túto možnosť sme využili aj my. Z centra mesta Olomouc (Horní nám.) vedie trasa severovýchodným smerom, má dĺžku 8 km a pešo vám zaberie okolo 1 h a 47 min. Pripravte sa na prevýšenie 172 m, hlavne v poslednej časti trasy.

Čo v mestskej štvrti Svatý Kopeček u Olomouce robiť, vidieť a navštíviť?

Neprehliadnuteľnou dominantou štvrte Svatý Kopeček u Olomouce je bazilika minor Navštívenia Panny Márie, ktorá vás bude viesť, nech sem prichádzate z akéhokoľvek smeru, predovšetkým však z Olomouca. Lokalita je vyhľadávaným pútnickým miestom. Svatý Kopeček sme síce nenavštívili počas púte, ale vybrali sme sa ta na Veľkonočnú nedeľu, takže o veriacich tu ani vtedy nebola núdza.

Stručná história baziliky minor Navštívenia Panny Márie

História tejto lokality siaha do obdobia 30-ročnej vojny (1618-1648). Jan Andrýsek nechal na základe svojho sľubu vybudovať v rokoch 1629-1633 malú kaplnku, ktorú zasvätili Panne Márii. Kaplnka bola svedkom obliehania Olomouca Švédmi, rozkvetu na prelome 17.-18. storočia a zrušenia materského kláštora Hradisko na okraji Olomouca na konci 18. storočia. V tomto období (1785) sa stáva farnosťou pre viaceré obce v okolí. 21. mája 1995 kostol navštívil pápež Ján Pavol II. a chrám pri tejto príležitosti povýšili na baziliku minor.

Vedeli ste že duchovnú službu na Svatom Kopečku vykonávajú kňazi z rádu Premonštrátov? Ich materským kláštorom je kláštor na Strahove v Prahe.

Vstup do baziliky je zdarma. Spoplatnené je ale fotografovanie a filmovanie, ktoré je možné len po predošlej dohode so Strahovským kláštorom, o ktorom som mimochodom písal v článku 1. deň v Prahe – Hradčany, Strahov a Malá Strana.

Svatokopecké múzeum (Múzeum Matice Svatokopeckej)

Svatokopecké múzeum alebo Múzeum Matice Svatokopeckej sa nachádza z čelného pohľadu v ľavom krídle pôvodnej rezidencie. Múzeum sa rozprestiera na prízemí, ale predovšetkým na poschodí budovy. Nájdete v ňom sakrálne predmety. Svatokopecké múzeum je otvorené od apríla do októbra. Expozíciu si prechádzate sami bez sprievodcu. Vstupné do múzea je dobrovoľné.

Kde sa v lokalite Svatý Kopeček u Olomouce najesť?

Z čelného pohľadu na chrám sa pri pravom krídle pôvodnej rezidencie túlia viaceré stánky s rýchlym občerstvením a kaviareň.

Záverom …

Teším sa, až Svatý Kopeček u Olomouce navštívim opäť. Tentoraz sa tam ale vyberiem počas všedného dňa, aby som si naplno užil genia loci tejto lokality.

Za uvedenie a hodnotenie služieb podnikov, inštitúcií a organizácií cestovného ruchu som nedostal nič zdarma.

© Ing. Adam Vanečko