alba iulia transylvania transilvania sedmohradsko rumunsko romania

Alba Iulia – rumunský kvet slobody

Mesto Alba Iulia sme počas prvej návštevy Rumunska akosi vynechali. Zo Sibiu sme smerovali rovno do Timișoary. Mesto som neskutočne túžil navštíviť. Veľmi sa teším, že sa mi ho podarilo do tohtoročného itinerára vtesnať.

Ako sa do mesta Alba Iulia dostať?

Alba Iulia sa nachádza v župe Alba, historickom regióne Transylvánia v strednom Rumunsku, 355 km/4,5 h severozápadne od Bukurešti.

Autom

Mestom Alba Iulia prechádzajú 3 národné cesty DN1, DN14B a DN74, pričom časť DN1 je súčasťou európskej cesty E81.

  • DN1 vedie cez Bucureşti Ploiești BrașovFăgărașSibiuAlba IuliaTurdaCluj-NapocaOradea – Borș až do Maďarska. V meste sa stotožňuje s európskou cestou E81, ktorá spája zakarpatskú Ukrajinu s rumunským čiernomorským pobrežím (Mukachevo – Halmeu – Satu MareCluj-NapocaTurdaSibiu – Piteşti – Bucureşti Constanţa),
  • DN14B vedie z Alba Iulia cez Blaj do Copșa Mică,
  • DN74 vedie z Brad cez Abrud – Zlatna do Alba Iulia.

Autobusom

Okolo pevnosti sa nachádza 5 autobusových staníc, resp. zastávok:

  • Autogara Autotrans STP Alba – 260 m/3 min. pešo severne od železničnej stanice a 2 km/22 min. pešo južne od pevnosti,
  • Autogara Livio Dario SRL – 170 m/2 min. pešo severne od železničnej stanice a 2 km/25 min. pešo juhovýchodne od pevnosti (pri Autogara Autotrans STP Alba),
  • Benzinaria Petrom – Gara – 230 m/3 min. pešo západne od železničnej stanice a 1,7 km/21 min. pešo južne od pevnosti,
  • Statie Intersectie Magazin Spar – 1,5 km/20 min. pešo severozápadne od pevnosti a 3 km/40 min. pešo severozápadne od železničnej stanice,
  • Statie Intersectia Autogarii – 2 km/22 min. pešo severovýchodne od pevnosti a 2,5 km/30 min. pešo severne od železničnej stanice.

Cesta autobusom z Râmnicu Vâlcea (174 km) trvala 3 h a 49 min. a cestovný lístok stál 39 lei/8,06 eur/os. Na tento diaľkový autobus si môžete kúpiť lístok priamo na autobusovej stanici a šoférovi ho pri vstupe do autobusu už len ukázať.  

Vlakom

Železničná stanica (Gara Alba Iulia) sa nachádza 1,8 km/22 min. pešo južne od pevnosti. Zo stanice sme cestovali naspäť na Slovensko. Pred cestou sme si ešte kupovali miestenky na vlak. Za okienkom bola milá anglicky hovoriaca pokladníčka. Z Alba Iulia sme sa do Popradu (pochopiteľne) priamo nedostali. Na trase bolo potrebné (našťastie) len 3x prestúpiť – vo Vințu de Jos, Budapešti a nakoniec v Košiciach.

Cesta trvala (neuveriteľných) 15 h a 46 min. Spiatočný cestovný lístok z Popradu do Alba Iulia stál 73,50 eur/os. Lístok bol platný 1 mesiac. Cena nezahŕňala miestenky. Do Vințu de Jos sme sa odviezli regionálnym vlakom, ktorý stál za každou zákrutou. Miestenka z Vințu de Jos do Budapešti stála 3 eur/os. Z Budapešti do Košíc stála miestenka takisto 3 eur/os. Miestenka z Košíc do Popradu stála 1 eur/os.

Pred cestou sa veľmi dobre zásobte potravinami. Stanica vo Vințu de Jos bola trochu zvláštna. Bol tam napr. nadchod, ktorý sa vôbec nevyužíva. Čakáreň síce vykurovali, ale keď máte namiesto okna len dieru, tak to veľmi efektívne asi nie je. A na celej stanici nenájdete automat na nápoje ani na potraviny.

Kde získať v meste Alba Iulia informácie?

Národné centrum pre informácie a propagáciu cestovného ruchu (Centrul Național de Informare și Promovare Turistică; 500 m/6 min. pešo západne od centra pevnosti) sa doslova ukrýva medzi západnými bastiónmi. Centrum sa nám podarilo navštíviť o 5 minút 12 (v skutočnosti bolo 16.55 h). Pracovníčka centra sa už-už chystala zamykať, keď v tom sme ju „prepadli“ a vyžiadali si ešte na poslednú chvíľu propagačné materiály o meste. „Strčila“ nám do ruky mapy a prospekty a úctivo nás poslala preč.

Čo v meste Alba Iulia robiť, vidieť a navštíviť?

Alba Iulia bola hlavným mestom už v staroveku. Vtedy sa ale volala Apulum a bola najdôležitejším centrom rímskej provincie Dácia. Prvou pevnosťou bol rímsky vojenský tábor. V rokoch 1542-1690 bola hlavným mestom Sedmohradska. Citadela Alba Iulia je najväčšou pevnosťou v Rumunsku. I keď stredovekú pevnosť (2. v poradí) postavili už v 13. storočí (na základoch rímskeho vojenského tábora), jej súčasná podoba je o niečo mladšia a pochádza z 18. storočia.

Túto, 3. pevnosť, Citadelu Alba Karolína (Cetatea Alba Carolina; po nemecky Karlsburg, pomenovaná po cisárovi Karolovi VI., ktorý inicioval jej stavbu), budovali viac ako 20 rokov (1715-1738). Pevnosť navrhol taliansky architekt Giovanni Morando Visconti pomocou vojenského architektonického systému Vauban. Albu Iuliu už viac ako storočie považujú za symbolické hlavné mesto Rumunska. Vstup do pevnosti je zdarma.

I., II., III. brána pevnosti Alba Iulia a Obelisk Horea, Cloșca a Crișan

Do citadely môžete vstúpiť troma vstupmi – z východu, zo západu a severu a 7 bránami. Na východnej i západnej strane pevnosti sa nachádzajú, na každej tri brány, na severnej strane jedna brána.

I. brána pevnosti (Poarta I-a a Cetății) pri východnom vstupe má podobu víťazného oblúka a zdobí ju bohatá sochárska výzdoba inšpirovaná gréckou mytológiou. Od brány vedie 130 m dlhá dláždená šikmá cesta ku II. bráne pevnosti (Poarta a II-a a Cetății), ktorá bola čiastočne zničená v roku 1937 kvôli výstavbe obelisku a neskôr prestavaná.

Od II. brány dovidíte na III. bránu pevnosti (Poarta a III-a a Cetății), dovolím si tvrdiť najkrajšiu. Má tvar dvojitého víťazného oblúka.  Dominuje jej jazdecká socha habsburského cisára Karola VI. V areáli medzi bránami vášmu pohľadu určite neunikne 22,5 m vysoký kamenný obelisk (Obeliscul lui Horea, Cloșca şi Crișan), ktorý vztýčili 14. októbra 1937 (pri príležitosti 150. výročia roľníckeho povstania) na pamiatku trom martýrom (Horea, Cloșca a Crișan), vodcom roľníckeho povstania, ktoré sa uskutočnilo v rokoch 1784-1785. V noci sú všetky pamiatky pôsobivo vysvietené. 

Príčinou vzniku povstania bola zlá úroveň feudálneho poddanstva v Transylvánii. Ortodoxní Rumuni si taktiež neboli politicky rovní s katolíkmi, ktorých predstavovala prevažne saská, maďarská a sikulská šľachta. Vodcov Horeu a Cloșcu mučili lámaním v kolese. Crișan sa vo svojej cele obesil, aby sa mučeniu vyhol. Predpokladá sa, že Horeova cela smrti sa nachádzala v III. bráne pod sochou kráľa. Povstanie bolo ukončené zrušením poddanstva v Transylvánii v roku 1785.

Bronzový model stredovekej citadely a kostol Michala Chrabrého

Od obelisku ku III. bráne budete prechádzať okolo bronzového modelu stredovekej citadely s vyznačenými atraktivitami. Pri pohľade smerom na juh dovidíte na drevený kostol Michala Chrabrého (Biserica Mihai Viteazul), postavený v roku 1988 v marmarošskom štýle. Kostol stojí na mieste bývalej metropolitnej katedrály, ktorú tu nechal postaviť Michal Chrabrý v roku 1597 a ktorú Habsburgovci zničili v roku 1714.

Via Principalis a Cesta troch pevností

Keď prejdete III. bránou, dostanete sa na tzv. Via Principalis, ktorá viedla cez celý rímsky vojenský tábor od severu na juh. Po svojej ľavej ruke budete mať tzv. Cestu troch pevností (Traseul Celor Trei Fortificații), ktorá je návštevníkom prístupná v letnej turistickej sezóne. Tri pevnosti preto, lebo prvou pevnosťou bol rímsky vojenský tábor, druhou stredoveká pevnosť a treťou Citadela Alba Carolina z 18. storočia. Každá pevnosť, ktorú tu postavili, zahŕňala tú predošlú.

Múzeum Principia

V centre citadely sa nachádza Námestie pevnosti (Piața Cetății). Severnú časť námestia ohraničujú Univerzita 1. decembra 1918 (Universitatea 1 Decembrie 1918) a Múzeum Principia (Muzeul Principia). V týchto miestach našli archeológovia najvýznamnejšiu časť rímskeho vojenského tábora – sídlo 13. légie Gemina, jedinej légie, ktorá ostala v provincii Dácia počas celého obdobia rímskej nadvlády. V múzeu môžete obdivovať okrem iného staré múry a dômyselný vykurovací systém in situ.

Sála zjednotenia

Západnú stranu námestia ohraničuje jedna z najdôležitejších budov nielen mesta, ale celého RumunskaSála zjednotenia (Sala Unirii). Práve v tejto sále 1. decembra 1918 podpísali predstavitelia Transylvánie a Rumunska zmluvu o zjednotení. Prečo sa stretli práve v tejto miestnosti? Odpoveď je jednoduchá. Pretože to bola najväčšia miestnosť v celom meste, ktorá mohla poňať až 1 228 rumunských delegátov. Vstup do Sály zjednotenia je zdarma. Pri vchode dostanete nulovú vstupenku.

Jazdecká socha Michala Chrabrého

Južne od sály stojí jazdecká socha Michala Chrabrého (Statuia Ecvestră a lui Mihai Viteazul), valašského kniežaťa, ktorému sa podarilo zjednotiť Valašsko Transylvániou Moldavskom už v 16. storočí. Alba Iulia je jedno z mála miest, ktoré Michal Chrabrý aj osobne navštívil. Stalo sa to 1. novembra 1599 a v meste sa zdržal 10 mesiacov. Táto únia sa ale po jeho poprave v roku 1601 rozpadla. Sochu slávnostne odhalili 28. novembra 1968 pri príležitosti 50. výročia zjednotenia.

Pamätník Custozza a Lossenau

Uprostred námestia sa do výšky vypínajú dva pamätníky – CustozzaLossenau. Pamätník Custozza (Monumentul Custozza), v tvare obelisku, vztýčili v roku 1906 na pamiatku vojakov a dôstojníkov 50. pešieho pluku, ktorí bojovali po boku habsburskej armády proti Talianom v bitke pri Custozze v roku 1866.

Pamätník Lossenau (Monumentul Lossenau) postavili na pamiatku rakúskeho plukovníka Ludwiga Losy von Losenau, vodcu habsburských vojsk, ktorý v roku 1849 padol v bitke o Simeriu počas revolúcie v Transylvánii. Novogotický pamätník postavili v 50. rokoch 19. storočia. Aj keď sa na námestí nikto nenachádza, „oživujú“ ho sochy postáv, typických pre prelom 19. a 20. storočia.

Národné múzeum zjednotenia

Západne od Sály zjednotenia stojí Národné múzeum zjednotenia (Muzeul Național al Unirii). Múzeum je porovnateľné s inými župnými múzeami Rumunska. Na troch podlažiach ponúka prechádzku históriou od praveku po 19. storočie, ktoré zaberá celé jedno podlažie múzea a prehliadka končí expozíciou sôch a plastík v lapidáriu. Vstupenka stála 5 lei/1,03 eur/os.

Katedrála sv. Michala a Korunovačná katedrála

Ak budeme pokračovať ďalej na západ, náhle sa ocitneme v tieni dvoch monumentálnych kostolov. Naľavo sa vypína Katedrála sv. Michala a napravo Korunovačná katedrála.

Rímskokatolícku katedrálu sv. Michala (Catedrala Romano-Catolică Sfântul Mihail) postavili v 13. storočí. Stala sa tak najstaršou katedrálou v Transylvánii. Katedrála je akousi kráľovskou hrobkou. Večný odpočinok v nej našli Ján Huňady (Iancu de Hunedoara), sedmohradský vojvoda a guvernér Uhorska, uhorská kráľovná Izabela Jagelovská a napokon aj jej syn Ján II. Žigmund Zápoľský, ktorý bol prvým sedmohradským kniežaťom.

Korunovačná katedrála, Katedrála Zjednotenia alebo tiež pravoslávny Kostol sv. Michala (Catedrala Încoronării) vznikol len v prvej štvrtine 20. storočia v rokoch 1921-1922. Prvá náboženská stavba, ktorú postavili v Transylvánii po veľkom zjednotení. Pre Rumunov predstavuje skutočný pamätník národnej jednoty. Korunovačná preto, lebo v nej 15. októbra 1922 korunovali kráľa Ferdinanda I. a kráľovnú Máriu. Oproti hlavnému vstupu do katedrály sa týči 52 m vysoká zvonica.

IV., V. a VI. brána pevnosti Alba Iulia

IV. brána pevnosti (Poarta a IV-a a Cetății) sa nachádza na západnej strane citadely a zdobia ju viaceré barokové sochárske prvky. Poznáme ju tiež pod názvami „Nová brána“ alebo „Biskupská brána“. Je jedinou zdobenou bránou na západnej strane citadely. V. brána pevnosti (Poarta a V-a a Cetății) má jednoduchú architektúru bez ozdobných prvkov a tvar klenutej chodby. Brány kedysi spájal padací most ponad priekopu. VI. brána pevnosti (Poarta a VI-a a Cetății) voľne nadväzuje na V. bránu. Je to jednoduchá brána s dvoma mohutnými stĺpmi, na ktorých sú umiestnené dve kamenné delové gule v momente výstrelu.

Museikon

Museikon (240 m/3 min. pešo severozápadne od Nám. pevnosti) sa zameriava predovšetkým na sakrálne umenie. Vo svojich zbierkach obsahuje cennú kolekciu transylvánskych ikon, historické tlače a ďalšie náboženské predmety. V suteréne vystavuje lekárske predmety, pretože v budove sa v 18. storočí nachádzala prvá vojenská nemocnica v Rumunsku.

VII. brána pevnosti Alba Iulia

Poslednú, severnú, VII. bránu pevnosti (Poarta a VII-a a Cetății) objavili náhodne počas rekonštrukčných prác. Predpokladá sa, že svojmu účelu neslúžila a bola zamurovaná ešte pred dokončením pevnosti. Opäť má jednoduchú podobu klenutej chodby bez sôch.

Kde sa v meste Alba Iulia ubytovať?

Vila Matia Resort sa nachádza (850 m/10 min. pešo východne od pevnosti; 1,2 km/16 min. pešo severne od železničnej stanice a autobusovej stanice Autogara Autotrans STP Alba) priamo pri východnej strane pevnosti. Ubytovacie zariadenie nemá 24-hodinovú recepciu. Na vstupných dverách sa nachádzalo telefónne číslo, na ktoré sme zavolali a veľmi milá anglicky hovoriaca recepčná prišla asi do polhodiny.

Slečna nás ubytovala v 2-lôžkovej izbe s výhľadom na cestu pred zariadením so súkromnou kúpeľňou so sprchovacím kútom. Keby sme ale mali izbu na opačnej strane zariadenia, mali by sme výhľad priamo na pevnosť. Veľmi pekná, vkusne zariadená a priestranná izba, ktorá pozostávala zo vstupnej chodby, samotnej izby a súkromnej kúpeľne. V izbe sa nachádzala rýchlovarná kanvica. Nie je potrebné rezervovať si miesto na bezplatnom súkromnom parkovisku, ktoré je k dispozícii na mieste. Bezplatné Wi-Fi pripojenie na internet je k dispozícii v celom zariadení.

Za jednu 2-lôžkovú izbu pre 2 osoby na jednu noc sme zaplatili 124 lei/25,63 eur. Cena zahŕňala izbu a 5 % daň z pridanej hodnoty. Cena nezahŕňala raňajky (5 eur/os./noc), ktoré servírujú len počas letnej turistickej sezóny. V zariadení sme platili platobnou kartou v miestnej mene.

Vila Matia je 2. najlepším ubytovacím zariadením počas našej poslednej návštevy Rumunska a jedným z najlepších v celej Transylvánii.

Kde sa v meste Alba Iulia najesť?

Hotel Vila Preciosa (1 km/11 min. pešo východne od pevnosti) je moderným hotelom v širšom centre mesta. Hotel disponuje čistou a elegantnou reštauráciou, v ktorej sme sa zastavili na obed. Ochutnal som Karamelizované kuracie prsia s čerešňovou omáčkou a karí ryžou. Po hlavnom jedle sme si objednali dezert Papanași, ktorý tu ale pripravujú trochu inak ako v iných častiach krajiny. Viac sa podobal našim zemiakovým šúľancom so strúhankou ako vyprážaným šiškám s džemom. Napriek tomu bol vynikajúci. Obsluhovala nás veľmi milá, po anglicky hovoriaca čašníčka. Za obed pre 2 osoby sme zaplatili 117 lei/24,18 eur. Jedna z najlepších reštaurácií počas našej poslednej návštevy Rumunska.

Stredoveká reštaurácia PUB 13 – Restaurantul Cetății (550 m/6 min. pešo východne od centra pevnosti) sa nachádza priamo v múre citadely. Stredovekú atmosféru umocňujú kamenné klenby, masívny drevený nábytok, zbrane, zástavy a erby na stenách. Anglicky hovoriaca obsluha. Ochutnal som Kuracie prsia s cibuľou a mamaligou, ktoré servírujú na rozpálenej zdobenej kameninovej nádobe. Jedlo bolo naozaj výborné. Za večeru pre 2 osoby sme zaplatili 150,50 lei/31,11 eur.

Mesto Alba Iulia sa mi podarilo po niekoľkých rokoch konečne navštíviť. Napravil som staré resty z minulosti a neostáva mi nič iné, než vám jeho návštevu odporučiť. Atraktívne a zaujímavé mesto oplýva bohatou ponukou kultúrnych pamätihodností, ubytuje vás v útulnom hoteli a zasýti vyberanými jedlami v atraktívnych reštauráciách. Bonusom navyše sú milí ľudia, ktorí sa tešia z každého návštevníka.

Užitočné linky:

Ceny boli prepočítané podľa aktuálneho kurzu Národnej banky Slovenska platného k 15. 4. 2020 (1 eur = 4,8378 lei).

Za uvedenie a pozitívne hodnotenie služieb podnikov, inštitúcií a organizácií cestovného ruchu som nedostal nič zdarma.

© Ing. Adam Vanečko